Skip to main content
Petek, 29. september 2023
06.04.2021
19:50
Veliki Podlog
Foto: arhiv ePosavje
V Velikem Podlogu se gradbena dela pri izgradnji kanalizacijskega omrežja zaključujejo. Tam so bogatejši tudi na novo prometno ureditev, razsvetljavo, obnovoljen vodovod in širokopasovni internet.

V letu 2019 so uredili Jelše in Gorico, dela v Velikem Podlogu pred zaključkom

KRŠKO V Krajevni skupnosti Veliki Podlog so v letu 2019 dokončali z ureditvijo komunalne infrastrukture v naseljih Gorica in Jelše, v letošnjem letu pa so pred zaključkom dela na drugi strani državne ceste Drnovo - Križaj, v Velikem Podlogu. 

2068 metrov kanalizacijskega sistema

V Velikem Podlogu so z deli začeli julija lani, dela so potekala v treh fazah, najprej so zgradili fekalno kanalizacijo, nato pa še ostalo infrastrukturo. Tako se zdaj odpadne komunalne vode iz naselja preko novega kanalizacijskega omrežja odvajajo do biološke čistilne naprave v Jelši. V Velikem Podlogu so uredili deset glavnih gravitacijskih kanalov v skupni dolžini 1.669 metrov, dve črpališči in 399 metrov dolg tlačni vod. Dela je izvajalo na javnem naročilu izbrano podjetje Kostak, d.d., poleg izgradnje nove fekalne kanalizacije pa so imajo v Velikem Podlogu tudi novo cestno razsvetljavo, obnovili so vodovod ter izgradili novo širokopasovno omrežje.

Naložba v celoti iz občinskega proračuna

Za dokončanje projekta morajo tam urediti še vertikalno in horizontalno cestno signalizacijo, dokončati ureditve bankin ter zelenic ter narediti geodetske izmere za ureditve parcelnih mej. Naložbo v višini 1, 6 milijona evrov bo Občina Krško v celoti krila iz občinskega proračuna. 

Izgradnja kanalizacije v Velikem Podlogu

"Vsaki dve leti ena vas"

Predsednica Krajevne skupnosti Veliki Podlog Karolina Cizerle je ob lanskem začetku del izrazila upanje, "da bomo vsaki dve leti uspeli naredili eno vas, tako da potem v štirih, šestih letih zaključimo kompletno krajevno skupnost, ki bo potem urejena in varna." V občinskih načrtih je še ureditev kanalizacijskega sistema v Gržeči vasi, Malem Podlogu in v vaseh proti reki Krki.

Priključitev uporabnikov na novo infrastrukturo

Z izgradnjo glavnih kanalizacijskih kanalov so izvedli tudi sekundarne priključke do obstoječih greznic pri posameznih uporabnikih. "Za sekundarne priključke lahko občani s prijavo na razpis Občine Krško za leto 2021 pridobijo sofinancirana sredstva do višine 70 % upravičenih  stroškov. Posamezni uporabniki se bodo na novozgrajeni kanalizacijski sistem lahko priključili po pridobitvi uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo, ki naj bi ga pridobili še v tem mesecu," ob tem pravijo na Občini Krško.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja