Skip to main content
Petek, 2. junij 2023
18.07.2022
06:29
Most na Logu
Grafika: arhiv ePosavje
Pri načrtovanju gradnje mostu čez reko Savo na Logu pri Sevnici je znanih nekaj novih informacij. Projekt bodo razdelili v dve fazi, sprememba je pri ureditvi avtobusnega postajališča.

"Postopek pridobitve zemljišč bo dolgotrajen"

SEVNICA Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pravijo, da bo postopek pridobitve zemljišč za nov most čez reko Savo na Logu pri Sevnici "zaradi prostorskih ali drugih tehničnih zahtev dolgotrajen." In zaradi omenjenih zahtev, tako v obrazložitvi, ne bo možna izvedba avtobusnega postajališča na državni cest pri načrtovanem krožnem križišču K2 na cesti G1-5/0334, kot je bilo predvideno s projektno nalogo in načrtovano v projektu na ravni projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projeka za izvedbo.

Projekt bodo razdelili v dve fazi

Za čim hitrejšo realizacijo projekta ga bodo razdelili v dve fazi. Tako bo po novem v prvi fazi predvideni vsi ukrepi iz prvotnega projekta, z izjemo postavitve avtobusnega postajališča izven državne ceste pri načrtovanem krožnem križišču K2 na cesti G1-5/0334 in postavitve daljnovodnega steber DV 110 kV ob načrtovanem krožišču K2.

Razlog? Avtobusno postajališče

Avtobusno postajališče bo nato prišlo na vrsto v drugi fazi projekta, predviden je izven vozišča, drugače kot pa je bilo načrtovano v prvotnem projektu. "Za čas pred realizacijo gradnje 2. faze projekta bo potrebno vzpostaviti avtobusna postajališča na vozišču," dodajajo.

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja