Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
18.01.2024
08:07
Foto: FB Društvo za zaščito konj
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v sredo, 17. januarja 2024, kmetu Rudiju Možganu v inšpekcijskem postopku odvzema govedi vročila novo odločbo.

Ureditev in odprava pomanjkljivosti na kmetiji

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kmet dobil odločbo z rokom za njihovo odpravo. Če bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, se bodo živali lahko vrnile k rejcu.

Kot so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je drugostopenjski organ ugodil pritožbi kmeta, da se ustna odločba na zapisnik odpravi, zadeva pa vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.

V ponovnem postopku odločanja je bilo ugotovljeno, da kmet nima zagotovljenih ustreznih mest za govedo, nastanjeno izven objektov, ki bi nudila zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, in da mesto za krmljenje in napajanje živali ni urejeno na način, da se prepreči zadrževanje meteorne vode in prekomerno kopičenje iztrebkov živali. Nadalje na posestvu ni zagotovljenega ločenega mesta s suhim in udobnim nastiljem za namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali, živalim pa ni zagotovljen stalen dostop do čiste vode za napajanje oziroma jim mora biti napajanje omogočeno najmanj dvakrat dnevno, so pojasnili na ministrstvu.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kmet prejel ureditveno odločbo z rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. Inšpekcija uprave bo tako v nadaljevanju izvedla ponovni pregled gospodarstva, s čimer bo preverila, ali so bile nepravilnosti odpravljene.

"V kolikor bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, se bodo živali, ki so bile odvzete dne 14. novembra 2023, lahko ponovno namestile pri rejcu," so dodali.

Ali je bil odvzem zakonit in kaj bo z inšpektorico?

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 10. novembra dobila prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji v Leskovcu pri Krškem. Inšpekcijski nadzor je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela 24 živali dosedanjemu oskrbniku, kar je močno odmevalo v javnosti.

Medtem ko je veterinarka med drugim navajala, da za živali ni bilo primerno poskrbljeno, so bili na Kmetijsko-gozdarski zbornici prepričani, da je šlo za pretiran, nesorazmeren in nezakonit ukrep, prav tako so odvzem kot neprimeren in v celoti nezakonit ukrep označili v Sindikatu kmetov Slovenije. Odvzeto govedo je razdelilo tudi opozicijo in koalicijo.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po izredni preverbi postopka odvzema živali konec decembra uradno veterinarko izločila iz inšpekcijskega postopka.

kmetijstvo
leskovec pri krškem
krava

Pridružite se nam