Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
03.05.2019
15:49
Maja lani so se začela dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško-Vrbina v dolžini 1,1 kilometra, obenem pa novogradnja južnega kraka obvoznice mimo Žadovinka v dolžini 1,25 kilometra.

Ureditev obvoznice mimo Vipapa

Po obvoznici mimo Vipapa delno že v maju

Obvoznica Krško je z odprtjem tretjega mostu prešla v zaključno fazo. Trenutno se zaključuje rekonstrukcija lokalne ceste Krško-Vrbina mimo Vipapa. "Na tem delu mimo Vipapa, kjer se dela počasi približujejo koncu, naj bi promet stekel v sredini meseca maja. Ne še v polni zmogljivosti, ker bo potrebno še marsikaj postoriti," ob tem pove krški župan Miran Stanko. Ta del je obsegal širitev ceste, ureditev kolesarske poti, pločnikov, pešpoti in razsvetljave.

Korenit poseg v cesto

Veliko več se je dogajalo pod samo površino cestnega telesa. Kot dodaja Stanko, gre za ureditev vodovoda, kanalizacijskega in plinskega sistema. "Gre za korenit poseg v cesto in računamo, da bo zdaj kar nekaj časa mir. S tem bo odprt pomemben del obvoznice, ves promet iz Sevnice proti Drnovem bo lahko stekel preko novega mostu," še pove krški župan.

Obvoznico mimo Žadovinka gradijo na novo

Gradnja južnega kraka obvoznice

Gre torej za pomemben infrastrukturni objekt, ki bo pripomogel tako pri zagotavljanju večje pretočnosti prometa kot pri razvoju gospodarstva. Hkrati poteka novogradnja južnega kraka obvoznice mimo Žadovinka v dolžini 1,25 kilometra. "Južni del zajema del ceste od rondoja na desnem bregu reke Save mimo naselja Žadovinek z dodatnim rondojem pri Eurogardnu. Gre za popolno novogradnjo preko polja." Gre za precej velik obseg del, ki pa naj bi se končala do konca tega leta.

Vrednost investicije

Vrednost rekonstrukcije ceste mimo Vipapa in novogradnje obvoznice skozi Žadovinek znaša 6,37 milijona evrov, od tega Občina Krško prispeva 900 tisoč za cesto mimo Vipapa in 600 tisoč za del obvoznice skozi Žadovinek. Preostanek v višini 4,8 milijona evrov pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Vrednost celotnega kraka obvoznice – vključno z gradnjo mostu znaša 14,3 milijona evrov, od tega je bilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za to naložbo odobrenih 8,73 milijona evrov.

Ansat TV

krško
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja