Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
09.07.2022
14:25
Sevnica
Foto: arhiv ePosavje
Poglavitni cilj projekta multimodalne mobilnosti, kateremu se pridružuje Občina Sevnica, je izboljšanje mobilnosti oseb z oviranostmi, starejših in šolajočih otrok.

Občina Sevnica se pridružuje projektu multimodalne mobilnosti

Projekt Dostopnost prostora: Za samostojno mobilnost v urbanem okolju vodi Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije, njegov poglavitni cilj pa je izboljšanje mobilnosti oseb z oviranostmi, starejših in šolajočih otrok. V sodelovanju z občinami so vzpostavili nacionalni zemljevid multimodalne mobilnosti, ki prikazuje informacije, ki so za osebe z oviranostmi ključnega pomena, ko se odločajo za potovanje.

Občina Sevnica je s podpisom sporazuma pristopila k projektu. V naslednjih mesecih bo na območju mesta Sevnica opravljena analiza prostora, ki bo pokazala prilagojenost osebam z oviranostmi. Analiza bo izpostavila najprimernejše poti, hkrati pa pokazala morebitne pomanjkljivosti v prostoru.

Izdelan zemljevid bo v pomoč osebam z oviranostmi, hkrati pa bodo pridobljene informacije pomembne za vse načrtovalce sprememb v prostoru, tako javne kot tudi zasebne.

Že z manjšimi ukrepi lahko namreč dostopnost do prostorov precej povečamo in tako omogočimo delovanje vsem družbenim skupinam.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja