Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
25.05.2021
14:40
Posavski markacisti v Rimskih Toplicah
Foto: Meho Tokić
Kakor so že v preteklosti ljudje dobro vedeli, da udarniške, številčno močne delovne akcije pomenijo tudi najhitreje in najbolj uspešno opravljeno delo, se tudi markacisti zavedamo, da je v slogi moč.

Posavski markacisti v skupni akciji

ZIDANI MOST Na prošnjo Planinskega društva Rimske Toplice, da bi razširili in utrdili pot iz Zidanega mosta (čez Rigl) do Kopitnika, se je pomlajenemu markacijskemu odseku s potrditvijo javilo sedemnajst posameznikov iz še treh planinskih društev; Brežice, Lisca Sevnica in Radeče.

V soboto, 22. maja, smo se zjutraj ob osmih štirje markacisti iz PD Brežice, štirje iz PD Lisca Sevnica, trije iz PD Radeče ter šest članov PD Rimske Toplice, zbrali pred znamenitim kamnitim mostom, kjer se križajo ceste Zidani Most-Hrastnik, Rimske Toplice-Zidani Most in Zidani Most-Radeče, in dan začeli s prigrizkom izpod rok članice PD Rimske Toplice, gostitelji in vodje akcije pa so vsem prisotnim pojasnili, kako se bomo lotili dela.

Poprijeli smo za rovnice, krampe, motike ter škarje in se odpravili od izhodišča blizu kamnoloma navkreber. Pot čez Rigl, ki smo jo ubrali, sicer obstaja vsaj že stoletje in so jo včasih ljudje uporabljali, da so iz Zidanega Mosta do Velikega Širja v koših, oprtanih na ramena, domačije oskrbovali z živežem, ki ga je bilo potrebno kupiti v dolini.

Fotogalerija (Foto: Meho Tokić):

So pa markacisti PD Rimske Toplice ob obvestilu podjetja, ki proizvaja in trži apnenčeve izdelke Apnenec d.o.o., da se njihovo območje peskokopa širi, obstoječo pot nekoliko premaknili, in tako so planinci prva večja dela na tej poti izvedli že julija 2019 ob slovenskem dnevu markacistov. V letošnjem aprilu so tudi obžagali nekaj mogočnih bukev in izvedli nadelavo poti med padlimi drevesi, akcijo pa komično poimenovali »slalom med bukvami« - namreč pot je bilo potrebno speljati čez tri od vetroloma podrte bukve - in kot so ocenili, so jo izpeljali res dobro, tako da delujejo kot nekakšne škarpe. S tem pa so končno spojili obe poti skupaj: kar je bilo na prvi akciji nadelano od spodaj, je bilo združeno z vsem, kar so naredili od zgoraj.

Sobotna delovna akcija, na kateri so se povezala planinska društva, ki so sicer del skupnega MDO (Meddruštveni odbor planinskih društev Zasavja in Posavja), je predstavljala v prvi vrsti veliko opravljeno delo, ki bi ga sami Miha Seme, Miroslav Skalič in Silvo Padežnik (člani markacijskega odseka PD Rimske Toplice) ter ostali prizadevni domači planinci izvajali precej dlje. Je pa bil zaključek s kosilom pri koči na Kopitniku tudi priložnost za medsebojno izmenjavo mnenj in izkušenj, ki zaradi neizvedenega shoda markacistov, načrtovana v marcu 2021 na Lisci, med stanovskimi tovariši to leto še bila mogoča.

25. maja 2019 se je delo s potjo Zidani Most – Rigl – Kopitnik začelo z aktivnostmi na samem terenu, in sedaj, natanko po dveh letih, je pot malodane takšna kot mora biti. Sedaj planince iz Rimskih toplic čaka le še sprotno utrjevanje poti, ki smo jo na najbolj kritičnih delih razširili in najbolj strme odseke omilili z nadelavo vkopanih/nakazanih stopnic.

Kopitnik, posavski markacisti

"Zelo smo veseli, da smo že ob prijavi in nato tudi na sam delovni dan naleteli na takšen odziv na našo prošnjo glede pomoči in zato se na tem mestu v imenu celotnega PD Rimske Toplice zahvaljujem sodelujočim iz planinskih društev Brežice, Lisca Sevnica in Radeče. S skupnimi močmi smo delo opravili lažje, hitreje in bolj učinkovito, kot če bi se po posameznih odsekih s potjo ukvarjali po trije, štirje. 17 ljudi je pa že močna delovna ekipa, kar se je ob vzponu pokazalo tudi ob pogledu nazaj, na pot, kakršno smo v prenovljeni obliki pustili za seboj," hvaležno dodaja Miha Seme, ki je pred nekaj leti prevzel delo načelnika markacijskega odseka v PD Rimske Toplice.

Česar se sedaj nadejamo vsi sodelujoči, predvsem pa vzdrževalci poti: PD Rimske Toplice, je da se bo v prihodnosti zaznalo, da se trasa, ki smo jo razširili in utrdili, čim bolj pogosto uporabljala med planinci in pohodniki – ti namreč planinsko pot še najbolj utrdijo in jo ohranjajo živo.

Doroteja Jazbec

planinci
fotogalerija
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja