Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
10.10.2023
12:57
NEK spet v omrežju
Foto: arhiv ePosavje
Predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer, je na tiskovni konferenci v torek, 10. oktobra, pojasnil časovnico dogodka, ki je privedel do zaustavitve reaktorja. Po ocenah bo sanacija trajala mesec dni.

Zaporedje korakov ob zaustavitvi NEK

Vse odločitve pred zaustavitvijo NEK in med njo so temeljile na načelu konservativnosti in visoke varnostne kulture. Ob indikaciji puščanja v zadrževalnem hramu smo sprejeli odločitev o preventivni zaustavitvi elektrarne; operativna ekipa je v četrtek zvečer, 5. oktobra, začela s postopnim zmanjševanjem moči. V petek zjutraj je bil reaktor zaustavljen in elektrarna v t. i. vroči pripravljenosti. Ekipe so vstopile v zadrževalni hram, da ugotovijo mesto puščanja. Da bi ga natančno določili, smo zaradi upoštevanja varnih delovnih razmer ohladili elektrarno. Konec tedna smo potrdili lokacijo puščanja na manjšem cevovodu priključnega sistema reaktorja.

Količina puščanja je bila znotraj obratovalnih omejitev. Vsa voda se je zbirala v sistemih zadrževalnega hrama in bo predelana z izparilnikom po ustaljenih postopkih.  

Analiza vzroka in priprava akcijskega načrta za odpravo odstopanja

Danes puščanja cevi v stanju hladne zaustavitve elektrarne ni. Luknjica v velikosti šivankinega vboda je na zvaru reducirnega dela cevovoda priključnega sistema primarnega kroga, meter od vboda v reaktorsko posodo. Potrebni bodo diagnostika, porušitvene in neporušitvene preiskave cevovodov, analitične podporne študije in morebitna pridobitev dovoljenj za metode sanacije. Pri tem NEK ves čas sodeluje z domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter podjetji.

Trenutno je ob upoštevanju tujih izkušenj ugotovljenih več možnih vzrokov za nastanek puščanja, ki se analizirajo: skrita napaka v izdelavi zvara, napaka v materialu, toplotna utrujenost materiala, napetostna korozija in mehanske obremenitve. Določamo že akcije, ki bi bile potrebne za sanacijo vseh možnih razlogov za nastanek puščanja. Po iznosu goriva iz sredice reaktorja v bazen za izrabljeno gorivo bomo cevovod ultrazvočno pregledali z notranje in zunanje strani. Pričakujemo, da bomo s temi pregledi odkrili vzrok puščanja.

V NEK smo si zadali cilj, da vso potrebno diagnostiko in analize opravimo v približno mesecu dni. Vemo, da bo to izziv za zaposlene, institucije in partnerska podjetja. Za napoved datuma sinhronizacije elektrarne z omrežjem pa je še prezgodaj. Težavo želimo odpraviti strokovno in kakovostno, da nadaljujemo po začrtani poti dolgoročnega varnega in stabilnega obratovanja.

Dnevna izguba približno 350 megavatnih ur

Predsednik uprave NEK Gorazd Pfifer je pojasnil, da v času, ko NEK ne obratuje, električno energijo Sloveniji zagotavlja sistemski operater Eles. Poudaril je tudi, da imamo na voljoTermoelektrarno Šoštanj, ki obratuje na polni moči, elektriko pa proizvajajo tudi hidroelektrarne. "Kljub temu najbrž tudi brez uvoza ne bo šlo. NEK sicer proizvede cca. 350 megavatnih ur elektrike dnevno," je še povedal.

Slikovni prikaz mesta puščanja

Prerez elektrarne z nepropustnim zadrževalni hramom, ki ga sestavljata notranja tlačna jeklena lupina in zunanja železobetonska zaščitna zgradba. V njem so komponente primarnega kroga; reaktorska posoda je označena s puščico. Predora za vstop ljudi in vnos opreme sta opremljena z zrakotesnimi prehodnimi komorami in dvojnimi vrati; predori za cevovode in kable so dvojno tesnjeni.

Prikaz reaktorske posode, ki je visoka 11,9 metra. Na vrhu reaktorske glave, ki pokriva posodo, so vodila kontrolnih palic. Na sredini so štirje cevovodi oziroma dve zanki, po katerih se pretaka vroča voda med reaktorsko posodo in cevnimi snopi v uparjalnikih; uparjalnika sta izmenjalnika toplote ter ločujeta primarni in sekundarni krog elektrarne. Povprečna temperatura vode v primarnem krogu je ob delovanju reaktorja s polno močjo 305 ˚C, tlak pa 15,4 MPa (154 barov).

Na manjšem cevovodu priključnega sistema primarnega kroga je na sliki s puščico označeno mesto puščanja.

Fotografija dela manjšega cevovoda priključnega sistema primarnega kroga s premerom 11,4 centimetra. Leva puščica kaže mesto puščanja.

krško
NEK
nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam