Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
02.03.2021
12:45
Potresna nevarnost Slovenije - projektni pospešek tal
Grafika: ARSO
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so objavili novo karto projektnega pospeška tal. Od izdelave zadnjih kart so,pravijo, pridobili številne nove seizmološke in geološko- tektonske podatke.

Nova karta potresne nevarnosti Slovenije

Kaj je novega?

KRŠKO V primerjavi stare in nove karte potresne nevarnosti Slovenije na obeh kartah pas večje potresne nevarnosti poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugovzhodu države. "Z oddaljevanjem od tega pasu proti severovzhodu in jugozahodu se potresna nevarnost vidno zmanjšuje. V severnem delu osrednje Slovenije (Ljubljana, Kranj, Kamnik) ter na jugozahodu Slovenije so vrednosti na obeh kartah primerljive," pravijo v sporočilu.

Največji prirastek pospeška na novi karti je v Beli krajini

V severovzhodni Sloveniji so večje vrednosti na stari uradni karti, v okolici Celja in v osrednjem dinarskem pasu pa so večje vrednosti projektnega pospeška tal na novi karti. Največji prirastek pospeška na novi karti je v Beli krajini.

Zapis dopolnjujemo.

Zakaj so izdelali novo karto potresne nevarnosti?

Med razlogi, zakaj so izdelali novo karto potresne nevarnosti, izpostavljajo 6 točk, med drugim tudi to, da številne nove potresne opazovalnice v Sloveniji in v svetu omogočajo razvoj novih modelov pojemanja pospeškov tal. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so uporabili model, "ki temelji na najnovejših spoznanjih in je bil razvit za izračun nove evropske karte potresne nevarnosti, parametri pa so prilagojeni razmeram v Sloveniji."

Aktivni prelomi in prelomni izvori

Prvič doslej so v izračunu slovenske karte uporabili aktivne prelome in prelomne izvore, ki so jih opredelili strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije. Katalog potresov Slovenije in bližnje okolice so dopolnili z novimi spoznanji zgodovinske seizmičnosti in s potresi zadnjih 20 let.

Obravnava nezanesljivosti je bila omejena le na različice kataloga potresov

Pri izdelavi nove karte so z analizo občutljivosti določili najbolj vplivne parametre in z logičnim drevesom modelirali njihovo nezanesljivost. V stari uradni karti je obravnava nezanesljivosti omejena le na različice kataloga potresov.

Z novimi kartami mogoče nadaljnje raziskave

Razvoj slovenske karte potresne nevarnosti je potekal vzporedno s projektom posodobitve evropske karte ESHM20, v pripravi pa je posodobitev evropskega standarda EC8 za potresno odporno gradnjo. "Z novimi kartami potresne nevarnosti omogočamo nadaljnje raziskave v procesu spremembe zakonodaje o potresno odporni gradnji v Sloveniji," dodajajo v sporočilu.

(eP)

potres
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam