Skip to main content
V Posavju -0.5° C Petek, 27. januar 2023
21.10.2022
10:05
Ureditev ceste na Metni vrh
Foto: Občina Sevnica
Na območju Metnega Vrha je v poletnih mesecih potekalo polaganje cevovodov v sklopu projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica«.

Nova podoba lokalne ceste na Metni Vrh

SEVNICA Zaradi geološke sestave tal z zahtevno umestitvijo cevovodov je bila cesta na več odsekih zelo poškodovana, zaradi česar je bila urejena preplastitev ceste.

Poglavitni namen projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica. Projekt poteka na več odsekih oziroma sklopih na več območjih občine. V tem sklopu projekta je potekala izgradnja cevovoda proti vzhodu, torej proti naseljem Metni Vrh in Drožanje. Vodovodni sistem Zabukovje je tako v naselju Drožanje povezan z vodooskrbnim sistemom Sevnica, hkrati pa je urejena tudi povezava z dvema vodohranoma, Sv. Rok in Kozja gora. Trenutno potekajo ureditve na območjih raztežilnikov. Na novo vodovodno povezavo se bodo lahko priključila gospodinjstva v naseljih Padež, Zlaka, Metni Vrh, Komen in Šetenje.

Cesta, ki povezuje naselje Drožanje z Metnim Vrhom je bila po izvedenem vodovodu preplastena v dolžini okoli 1000 metrov, na cesti pa je bilo ustrezno urejeno tudi odvodnjavanje z muldami. Na tem območju je tako izboljšana preglednost in prometna varnost.

Občina Sevnica

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja