Skip to main content
Petek, 12. april 2024
05.03.2024
09:04
Foto: ePosavje.com
Prvega marca tradicionalno obeležimo dan Civilne zaščite s slovesno prireditvijo, na kateri se zahvalimo za sodelovanje vsem, ki pomagajo in sodelujejo pri reševanju, zaščiti in pomoči.

To je dan vseh tistih, katerih poslanstvo je solidarno skrbeti za varnost in zaščito prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah ter drugih dogodkih.

Prireditev je potekala v ponedeljek, 4. marca 2024, ob 17. uri, v Kulturni dvorani Sevnica, v organizaciji Občine Sevnice ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice.

Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči je prejel Boštjan Repovž, predlagatelj pa je bila Občina Sevnica in župan Srečko Ocvirk. Na predlog župana občine Brežice, Ivan Molan je bronasti znak civilne zaščite prejela tudi Metka Jarkovič, Domen Gramc, ki ga je predlagal Občinski gasilski poveljnik in poveljnik Civilne zaščite občine Kostanjevica na Krki, Miro Drobnič. Prav tako je bronasti znak civilne zaščite prejel Anton Starc, predlagatelj pa je bilo Združenje Slovenskih poklicnih gasilcev.

Srebrni znak Civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je prejel Borut Simončič, predlagatelj pa je bila Občina Sevnica in župan Srečko Ocvirk.

V letošnjem letu praznujejo okrogle obletnice Prostovoljna gasilska društva, ki za svoje dolgoletno, uspešno in nesebično delo prejmejo priznanja ob visokih jubilejih. Predlagatelj priznanj je Gasilska zveza Slovenije.

Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj za 100 let aktivnega delovanja – srebrni znak Civilne zaščite

Prostovoljno gasilsko društvo Mostec za 100 let aktivnega  delovanja – srebrni znak Civilne zaščite

Prostovoljno gasilsko društvo Mihalovec za100 let aktivnega delovanja – srebrni znak Civilne zaščite

Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Obrež za 120 let aktivnega  delovanja – zlati znak Civilne zaščite

Zlati znak Civilne zaščite kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je prejel Gašper Janežič, ki ga je za priznanje predlagala Gasilska zveza Slovenije.

Na državni prireditvi na Brdu pri Kranju, 1. marca 2024,  je bil podeljen zlati znak Civilne zaščite, ki ga je prejel Darko Anžiček, na predlog župana Mestne občine Krško, Janeza Kerina.

civilna zaščita
reco brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja