Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
10.08.2021
10:21
Pločnik Radeče
Grafika: PISO
Ob glavni cesti v Radečah bodo dobili pločnik, je razvidno iz javnega naročila, ki so ga prejšnji teden objavili na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.

Za večjo prometno varnost dobrih 500 metrov pločnika

RADEČE Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so namreč prejšnji torek, 3. avgusta, objavili javno naročilo za "ureditev hodnika za pešce ob državni cesti (DC) G1-5/0360 od km 0.260 do km 0.500 in ob lokalni cesti (LC) 342051 od km 0.000 do km 0.333 v naselju Radeče."

"V sklopu izvedbenega projekta je potrebna ureditev prometnih površin za pešce na desni strani ob G1-5/0360 Radeče od km 0+290 do km 0+500 in lokalni cesti od km 0+000 do km 0+230. Poleg omenjenega se za zagotovitev ustreznega karakterističnega prereza razširi prepust Kolenovega grabna na lokalni cesti LZ342051 v km 0+245. Na celotnem območju se izvede rekonstrukcijo cestne razsvetljave ter ureditev prometne signalizacije in prometne opreme," pravijo v tehničnem poročilu.

Nov pločnik, prenova razsvetljave in ureditev prometne signalizacije

Povedano po domače, iz smeri Sevnice proti Zidanem Mostu bodo med prvim in drugim odcepom za Radeče umestili pločnik za pešce, s tem pa bodo povezali ulici Pot na Bord in cestni priključek do ulice Pot na Brod.

Radeče, pločnik

Za dokončanje del 180 dni od podpisa pogodbe

Ponudbe za omenjeno javno naročilo zbirajo do 26. avgusta 2021 in kot pišejo v dokumentaciji, bo izvajalec z deli morali pričeti 10 dni po uvedbi v delo. "Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 180 dni po uvedbi v delo. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) naročniku," so zapisali v dokumentaciji.

(bš, eP)

radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja