Skip to main content
Torek, 28. november 2023
26.07.2019
13:30
Foto: arhiv ePosavje
Občina Krško je v sodelovanju s štirimi deležniki pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora.

Prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

KRŠKO Kot so zapisali v sporočilu, so v letu 2018 v okviru nedavčnih prihodkov proračuna občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8, 86 milijona evrov. Kakor dodajajo, je "Občina ta sredstva namenila predvsem v zagotavljanje kakovostne infrastrukture na področju prometa, predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti."

Kaj vse so lani financirali iz tega vira?

Ob tem od večjih projektov, ki so bili v lanskem letu financirani iz tega vira, izpostavljajo nadaljevanje izgradnje obvoznice v Krškem, aktivnosti za dograditev in širitev prostorov Valvasorjeve knjižnice Krško, aktivnosti za novogradnjo vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Koprivnica, ureditev komunalne infrastrukture Gorica – Jelše, obnovo občinskih in državnih cest, pločnikov, mostov in ureditev kolesarskih povezav, rekonstrukcijo ulic na Vidmu, aktivnosti za izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi, II. faza obnove Hočevarjevega mavzoleja ter vzdrževanja in obnove kulturnih spomenikov.

Kako in kam so namenili sredstva?

"20 % iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta Občina Krško namenja za individualno rabo, kot npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini do 75 do 88 %, sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav do 70 % upravičenih stroškov, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 %, subvencioniranje počitniškega dela mladih v višini 27.684 evrov, sofinanciranje posvetovalnice za starše v višini 26.827 evrov, sofinanciranje letovanja šestošolcev, brezplačna šola v naravi, za novoletne prireditve obdaritve otrok v višini 34.686 evrov, 300 evrov ob rojstvu vsakega otroka (v lanskem letu skupno 72.900 evrov), subvencioniranje pomoči na domu v višini 33.333 evrov, subvencija mestnega prometa (v 2018 za ta namen 90.233 evrov) ter seveda individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2018 je bilo nadomestilo v skupni višini 118.959 evrov izplačano 217 upravičencem," še dodajajo v sporočilu.

Letno poročilo 2018:

(bš)

krško

Pridružite se nam