Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
15.06.2021
12:39
Cesta krških žrtev v Krškem
Foto: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki bodo na četrtkovi junijski seji med drugim odločali tudi o trofazni obnovi Ceste krških žrtev, ki bi naj bila po dostopni dokumentaciji končana do novembra 2023.

Obnova Ceste krških žrtev v Krškem

KRŠKO Najdaljša mestna ulica v Krškem Cesta krških žrtev ima 155 hišnih številk, v naslednjih tednih in mesecih jo čaka prenova. In o pripravljeni dokumentaciji za projekt bodo na četrtkovi junijski seji razpravljali krški občinski svetniki.

Obnovo Ceste krških žrtev so razdelili v tri odseke, prvi bo od krožišča "Neviodunum" na mostu do križišča pri pokopališču, v drugem odseku bodo z deli začeli pri pokopališču in ga končali pri nakupovalnem središču "pod daljnovodom", tretji odsek pa bodo uredili od Zatona do začetka Valvasorjevega nabrežja na koncu/začetku Krškega.

"Vozišče je zaradi dolgoletne nadpovprečne obremenjenosti v slabem stanju. Vozišče je na veliko mestih ugreznjeno in razpokano in je nujno potrebne obnove, preden pride do še večjih in trajnejših poškodb," med drugim navajajo v dokumentaciji.

Obnova v treh delih, finančno najzahtevnejši drugi odsek

Od ocenjenih 5.413.050,18 evrov težke investicije bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispevala 3.872.475,78 evrov, Občina Krško pa 1.540.574,40 evrov. "V pripravi je že sporazum o sofinanciranju Ureditve vozišča G1-5 odsek 361 Brestanica – Krško in odsek 336 Krško – Leskovec skozi naselje Krško, ki bo sklenjen med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Krško," pravijo v dokumentaciji. Finančno najzahtevnejši odsek je sicer  2.2161.695,19 evrov odsek med pokopališčem in krožiščem pod daljnovodi. 

Največ gradbenih del bo med mostom in pokopališčem

ODSEK 1 Največ gradbenih del s preureditvijo dosedanje podobe ceste bo v prvem odseku, med krožiščem na mostu in križiščem pri pokopališču. "Na obravnavanem odseku je predvidena rekonstrukcija ceste, obnova površin za pešce in kolesarje, obnova avtobusnega postajališča, rekonstrukcija cestnih priključkov in dovozov, obnova ceste razsvetljave, zaščita in morebitna prestavitev obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture. Sočasno se na novo uredi tudi odvodnjavanje in vsa prometna signalizacija," piše v dokumentaciji.

K1

Trikrako križišče Ceste krških žrtev in Gubčeve ulice bodo spremenili v mini krožno križišče s povoznim sredinskim otokom. Na levi strani bodo obstoječ pločnik za pešce razširili  na 2 metra. "Med njim in novim robom vozišča se uredi vmesna zelenica širine 3,50 m. Na desni strani se obstoječa steza razširi za 0,50 m na 2,50 m. Trasa se zaključi v novo predvidenem krožnem križišču K2," pravijo v dokumentaciji.

K2

Tudi križišče pri pokopališču - med koncem Gubčeve ulice in cesto proti športnim površinam, bo dobilo krožišče. "Majhno urbano krožišče," so zapisali pripravljalci gradiva. Krožno križišče je dimenzionirano kot štirikrako, "enopasovno krožišče z zunanjim radijem Rzun= 13,50 m. Sredinski otok krožnega križišča ima zunanji radij Ro= 7,50 m. Širina krožnega vozišča je 6,00 m + 1,50 m povoznega tlakovanega pasu. Povozni del središčnega otoka je tlakovan z granitnimi kockami velikosti 20x 20x 20 cm. Prečni sklon voznega pasu v krožnem križišču je nagnjen navzven in znaša 2 %, pred priključkom Gubčeve ulice se previjači v 0,5 % s padcem navznoter. Ploskev krožnega križišča leži v naklonu 2,0 % in pada v smeri Z-V." Vsi priključki bodo enopasovni, v krožnem križišču pa bo zagotovljena prevoznost za merodajno vozilo - vlačilec s priklopnikom.

Razširitev pločnika in pri MCju ploščad trapezne oblike

Med mostom in pokopališčem bodo ohranili 180 cm široki pločnik na celotni dolžini omenjenega odseka. Na desni strani bodo pločnik razširili za pol metra, uredili ga bodo kot mešano površino za pešce in kolesarje. V nadaljevanju tega dela bodo zaradi "prostorskih danosti" pločnik razširili na 3 metre.

Na levi strani bodo, med Stadionom Matije Gubca in avtobusnim postajališčem pri pokopališču, pločnik razširili na 2 metra. Kot pravijo, "na levi se pričakuje večje število pešcev". S čimer ciljajo na srednješolce, ki čakajo na avtobusni prevoz. 

Pri Mladinskem centru Krško umiritev prometa

Prehod za pešce pod Mladinskim centrom Krško bo po preureditvi tega dela ulice postal prehod s ploščadjo trapezne oblike. S tem želijo zmanjšati hitrost na tem delu ceste, hkrati pa povečati prometno varnost pešcev. Kot so predvideli v projektu, bo nova omejitev hitrosti 40 km/h.

V nadaljevanju bodo nato uredili še drugi in tretji odsek, v drugem odseku bodo med pokopališčem in krožiščem pod daljnovodi zamenjali nekaj več kot 1,2 kilometra vozne površine. V tretjem odseku med Valvasorjevim nabrežjem in Zatonom pa načrtujejo zamenjavo zgornjega ustroja natančno 880 metrov vozne površine.

Kaj to pomeni časovno?

Z izvedbo odseka 1 naj bi končali do novembra letos, s prenovo odseka 2 bi začeli junija naslednje leto in končali novembra, zelo podobno pa bi izpeljali še tretji odsek, od junija do novembra 2023. Tako bi se najkasneje novembra 2023 že lahko zapeljali po prenovljeni Cesti krških žrtev. Predlog "Sklepa o potrditvi Investicijske dokumentacije (DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta in IP - Investicijski program s študijo izvedbe) - Obnova ceste - G1 5" morajo na četrkovi seji potrditi krški občinski svetniki.

(bš)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja