Skip to main content
V Posavju 16.8° C Ponedeljek, 26. september 2022
16.09.2021
16:18
Repše, kolesarska povezava Krško - Stari Grad
Grafika: ePosavje.com
V Spodnjem Starem Gradu so v soboto namenu predali nov večnamenski dom. S predsednikom sveta krajevne skupnosti smo se pogovarjali tudi o drugih projektih v njihovi sredini.

Večnamenska pot med Staro vasjo in Spodnji Starim Gradom

KRŠKO Krajevno skupnost Spodnji Stari Grad, ki je nastala leta 2010 z odcepitvijo iz Krajevne skupnosti Dolenja vas, sestavlja naselji Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna. O načrtih v krajevni skupnosti je predsednik sveta Andreas Repše povedal, da bi morali v Spodnji Libni zgraditi pločnik - od Stare vasi do Spodnjega Starega Grada.

"To investicijo vodi Občina Krško, ji aktivno pomagamo in zadeva naj bi se začela graditi mogoče že v tem letu, oz. v začetku drugega leta in naslednje leto, po obljubah, si želimo, da bi se sprehoditi po tej stezi za pešce in kolesarje," o vzpostavitvi nove večnamenske poti iz Krškega proti Dolenji vasi pove Repše.

"Steza bi morala biti zgrajena že leta 2015"

"Steza bi morala biti zgrajena že leta 2015, ko so sva z županom podpisala dogovor z županom. Se pa nekaj zatika na teh stvareh," dodaja sogovornik.

Peš povezava Krško - Stari Grad

Krški občinski svetniki so se sicer o peš pozezavi Krško - Stari Grad seznanili, če ne prej, na junijski seji sveta, ko so obravnavali "predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc.št. 95, parc.št. 96/4 in parc.št. 96/1, k.o. 1316 - Stara vas." Javna razgrnitev projekta "Peš povezava Krško – Stari Grad ob R1-220/1334, km 2+380 in km 4+220" je bila na Občini Krško sicer od 10. do 24. maja.

(bš, ep)

krško
ceste
video

Pridružite se nam