Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
03.04.2020
13:56
Šole v občini Krško, 3. april 2020
Grafika: ePosavje.com
Kot sporočajo ravnatelji z vseh osmih osnovnih šol krške občine, so šolsko delo hitro prilagodili novim razmeram in učenju na daljavo.

Krške osnovne šole prilagodile delo na daljavo

KRŠKO Tudi tistim učenkam in učencem, ki niso imeli dostopa do interneta ali pa računalnikov oz. tablic za spremljanje šolskega dela, pomagajo s šolsko opremo ali drugače. Kljub temu pa nekateri učenci še vedno nimajo računalniške opreme, zato pozivajo tako podjetja kot posameznike, da priskočijo na pomoč.

OŠ Adama Bohoriča Brestanica

Po besedah predsednice aktiva ravnateljev krških osnovnih šol in ravnateljice brestaniške osnovne šole Martine Ivačič pouk na daljavo poteka uspešno. Gradiva objavljajo na spletni strani šole in preko elektronske pošte. V dogovoru z ministrstvom in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo naj bi še v tem tednu družine, ki nimajo dostopa do internetne povezave prejele modem za priklop. Na Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica so po besedah ravnateljice v teh dneh s strani Termoelektrarne Brestanica prejeli šest računalnikov, ki jih bodo razdelili učencem. Učencem so nekaj tablic posodili tudi sami.

OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško

Kot nam je pojasnila ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja dr. Barbara Smolej Fritz, izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na daljavo zahteva še temeljitejši premislek kot sicer: "Potreben je individualen pristop, z upoštevanjem učenčevih značilnosti, zato smo se na šoli odločili, da komunikacija med šolo in domom poteka vsakodnevno preko razrednikov." Razredniki in ostali učitelji so na voljo učencem in staršev vsakodnevno na elektronskih naslovih oz. po telefonu. Prav tako pa starši lahko stopijo v stik s svetovalno službo in vodstvom šole. Veseli jih, da so učenci v večini vzeli delo resno. Za nekaj učencev so že pridobili računalnike in modeme, nekaj pa bi jih še potrebovali. Zelo bodo veseli, če jim še kdo priskoči na pomoč.

OŠ Podbočje

Kot pravi ravnatelj OŠ Podbočje Andrej Lenartič, pouk na daljavo v Podbočju poteka preko elektronske pošte, v pripravi pa imajo tudi učilnice na daljavo.

OŠ Raka

Tudi na OŠ Raka, kot pravi ravnateljica Nina Pirc, je delo steklo, prav tako pa še vedno preverjajo, ali imajo vsi na voljo vso opremo, da lahko spremljajo delo na daljavo, poskrbeli bodo za vse.

OŠ Jurija Dalmatina Krško

Ravnateljica Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško Valentina Gerjevič pravi, da pouk na daljavo poteka uspešno. Število računalnikov, ki jih vsakodnevno prejemajo, že zadostuje potrebam šole oz. otrok. Nekateri učenci so te računalnike že prejeli, ostalim jih bodo še razdelili. Zahvaljujejo se vsem, ki so priskočili na pomoč, saj bodo s tem vsaj delno zmanjšali razlike med učenci in vsem omogočili dostop do gradiv.

OŠ Koprivnica

Na OŠ Koprivnica po besedah ravnatelja Jožeta Ivačiča pouka na daljavo poteka brez težav, saj imajo vsi dostop do internetne povezave.

OŠ XIV. divizije Senovo

Vinko Hostar, ravnatelj OŠ XIV. divizije Senovo, pravi, da so še posebej ukvarjali z zagotavljanjem dostopa do interneta za nekatere učence, zaenkrat jim je uspelo, da imajo dostop vsi njihovi učenci, tako da delo nemoteno poteka. Imajo pripravljene tudi šolske računalnike in tablice, če bi kateri od učencev to potreboval, trenutno teh potreb ni. Imajo pa naprave v pripravi, če bi pri katerem od učencev prišlo do okvare.

Vsi ravnatelji in učitelji se zavedajo, kako pomembna je pomoč in podpora staršev, za kar so jim hvaležni.

Leskovec pri Krškem

Jožica Repše, ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem, pravi, da delo poteka preko elektronske pošte oz. spletne učilnice in da težav nimajo. Kar se tiče dela z romskimi učenci, so odprli šolski e-naslov, kamor učitelji pošiljajo gradivo za romske učence. Gradivo dnevno natisnejo in pošiljajo po navadni pošti učencem v naselja. Svetovalna delavka in učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, so v dnevnem stiku s starši in učenci. Povezali so se tudi z zaposlenimi preko projekta (CŠOD). Kot je pojasnila Olivera Mirković, svetovalna delavka v projektu Skupaj za znanje, so se dogovorili za skupno in medsebojno pomoč tem otrokom pri podajanju in utrjevanju učne snovi.

(Občina Krško, bš, eP)

krško
koronavirus
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi