Skip to main content
Petek, 1. december 2023
21.12.2021
09:53
Foto: arhiv ePosavje
Na današnji dan pred 14 leti je Vlada s sklepom naložila, da pristojno ministrstvo in ARAO, Agencijo za radioaktivne odpadke zagotovijo sredstva za izgradnjo širokopasovnih omrežij v občini Krško.

Protokoli, protokoli

Tako sta Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) Občina Krško 19. februarja leta 2008 na osnovi omenjenega sklepa podpisala Protokol o informiranju javnosti in zagotavljanju sredstev za izgradnjo širokopasovni omrežij v občini Krško zaradi umeščanja odlagališča NSRAO, ki pa ga do danes ni realizirali.

Spodnji Stari Grad, Vrbina, Libna, Stari Grad, Dolenja vas in Pesje

Kot so sporočili po seji vlade prejšnji seji, "skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ARAO od 1. januarja 2014 ni več investitor v odlagališče NSRAO Vrbina temveč Republika Slovenija, ki mora skladno z drugim odstavkom 18. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško poravnati obveznost za nadgradnjo širokopasovnega omrežja za naselja v radiju približno 2 kilometra od odlagališča NSRAO, to so Spodnji Stari Grad, Vrbina, Libna, Stari Grad, Dolenja vas in Pesje, ter naselja na desnem bregu Save, ki so neposredno v vidnem polju obeh jedrskih objektov ter zračne razdalje do približno 4 kilometre - Žadovinek, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre."

Sofinanciranje širokopasovnega omrežja

Tako dodajajo, "da je bila obveznost Republike Slovenije za sofinanciranje širokopasovnega omrežja pripoznana, ko je minister za infrastrukturo in prostor v letu 2014 potrdil investicijski program za projekt odlagališča NSRAO Vrbina, Krško."

Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO

In zakaj je to pomembno?

Po priloženih dokumentih in obrazložitvah Občine Krško je celotna vrednost projekta 14,23 milijonov evrov z DDV, od tega 7,21 milijonov evrov z DDV za izgradnjo optične hrbtenice in 7,02 milijonov evrov z DDV za nadgradnjo optične hrbtenice s sekundarnim omrežjem in priključki. Vrednost v višini 2.547.029,52 evrov skupaj z DDV, ki jo mora poravnati Slovenija, je razvidna iz elaborata »ŠOEK za potrebe odlagališča NSRAO na Vrbini v občini Krško«, ki ga je izdelal projektant STUDIO RAZVOJ iz Novega mesta.

Brez služnostne pravice za gradnjo odlagališča ni gradbenega dovoljenja

Kot pravijo, bo država bo svojo obveznost poravnala v dveh obrokih 1 milijon evrov do konca leta 2021 in razliko v višini 1.547.029,52 evrov pa do 31. marca 2022. "Realizacija tega dogovora je pomembna družbi ARAO z vidika pridobivanja gradbenega dovoljenja, saj mora občina izdati služnostno pravico za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov," še dodajajo.

(eP)

krško
odlagališče nsrao

Pridružite se nam