Skip to main content
Torek, 28. november 2023
06.04.2022
11:08
Foto: PU Novo mesto
Policisti so v letu 2021 na območju Policijske uprave Novo mesto zasegli 340 vozil kršiteljem, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo. V letošnjem letu so zasegli 81 vozil.

Kdaj vam policisti zasežejo vozilo?

Najpogostejši vzrok za zaseg motornega vozila je kršitev, povezana z veljavnostjo vozniškega dovoljenja oziroma s pogoji za vožnjo motornih vozil. V veliko primerih gre za kršitelje, ki jim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto zaradi večkratnih hujših kršitev cestno prometnih predpisov (vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja itd.)

Kdaj policisti zasežejo vozilo?

In kdaj policisti zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška? Če je izpolnjen eden od pogojev:

  1. če je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek: –prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h, –prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h, –prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h, –prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h, –vožnje pod vplivom alkohola, –vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali –odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja;
  2. če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
  3. če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
  4. če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;
  5. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.

"Motorno vozilo se zaseže ne glede na to, kdo je lastnik. Po zasegu se zadeva odstopi sodišču, ki odloča o nadaljnjih postopkih," pravijo policisti.

(eP)

brežice
krško
sevnica

Pridružite se nam