Skip to main content
V Posavju -3.2° C Torek, 31. januar 2023
10.09.2020
13:02
Log pri Vrhovem, toča, 30. avgust 2020
Log pri Vrhovem, Foto: bralka Jana
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je objavila sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom, ki je Slovenijo prizadel v nedeljo, 30. avgusta.

OGLASNO SPOROČILO

Začetek popisa neposredne škode na stvareh

SEVNICA Tako bodo po sklepu začeli s popisom neposredne škode na stvareh, državnih cestah, vodotokih, vodni infrastrukturi ter v gospodarstvu se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v občinah Sevnica, Dobje, Laško, Podčetrtek,Radeče, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Kranjska Gora, Kamnik, Logatec, Loški potok, Benedikt, Lovrenc na Pohorju, Makole, Razkrižje, Kobarid, Ilirska Bistrica, Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč, Žetale, Prevalje in Slovenj Gradec. Neposredno škodo na vodotokih pa bodo ocenili tudi v občinah Dobrepolje, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Do kdaj in kako?

Kot pravijo v sklepu, bodo občinske komisije škodo zbirale do 2. oktobra, regijske komisije bodo kontrolne preglede opravile do 15. oktobra. Oškodovanci z območja Občine Sevnica naj škodo prijavijo na Občino Sevnica na telefonsko številko 07 81 61 217, in sicer od 11. do 18. septembra 2020 v času od 8. do 13. ure.

Škodo si bo ogledala občinska komisija

Dan prej se bodo najavili

Ob prijavi naj povedo ime in priimek oškodovanca, naslov prebivališča, lokacijo poškodovanih objektov, predmet škode, kontaktno telefonsko številko in e-naslov. Kot pravijo na Občini Sevnica, si bo škodo na naslovu vsakega prijavitelja / oškodovanca na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom. Ob tem naj imajo oškodovanci pripravljeno parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta. "Obvezne so fotografije o nastali škodi,"

Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov tudi v občini Radeče

Na Občini Radeče so se v sodelovanju z Komunalo Radeče in podjetjem Ceroz iz Hrastnika odločili, da Radečanom omogočijo brezplačen prevzem in deponiranje gradbenih odpadkov, ki so nastali pri omenjenem neurju. Gradbene odpadke lahko pripeljete na deponijo Radeče na Hotemežu, v delovnem času deponije še do vključno sobote, 12. septembra.

(eP)

vreme v posavju
sevnica
radeče

Pridružite se nam