Skip to main content
V Posavju 18.7° C Četrtek, 7. julij 2022
01.04.2021
12:38
Krško, marec 2021
Foto: arhiv ePosavje
Občinski svet Občine Krško je na redni seji med drugim potrdil zaključni račun za preteklo leto in rebalans letošnjega proračuna.

Svetniki potrdili zaključni račun in rebalans proračuna za 2021

KRŠKO Lansko leto je bilo turbulentno, pojasnjuje krški župan, zato so sprejeli več rebalansov proračuna. Povečanje na prihodkovni strani je rezultat višje glavarine, višjim prihodkom je sledila tudi izvedba projektov oz. drugih aktivnosti. "Končni rezultat vsega skupaj je, da smo na odhodkovni strani realizirali približali 40,5 milijonov evrov, na prihodkovni pa 39,6 milijonov evrov," pravi Stanko.

Naložbe v občini Krško v lanskem letu

16,4 milijona evrov so namenili za naložbe. Med večjimi so novogradnja vrtca na Senovem, gradnja prizidkov Poklicne gasilske enote Krško in Valvasorjeve knjižnice Krško ter izgradnja komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu. Ostala sredstva so namenili za tekoče delo in izvajanje vseh rednih zakonskih nalog. "Lahko omenim transferne odhodke, ki so znašali nekje 14 milijonov evrov," dodaja župan.

Potrdili tudi rebalans proračuna

Nekaterih projektov v lanskem letu niso finančno dokončali

Poleg zaključnega računa so občinski svetniki potrdili tudi rebalans proračuna za letošnje leto, ki je – po rebalansu – rekorden. Na odhodkovni strani je skoraj 49, na prihodkovni pa 44 milijonov evrov. "Glavni razlog za rebalans je podoben kot lansko leto. Gre za zakonske spremembe, ki spreminjajo prihodke. Bistvena sprememba je tudi ta, da je bil bistveno večji ostanek sredstev na računu. Na koncu je približno 1,5 milijona povečanih prihodkov," še pove župan.

Višji odhodki

Planirani odhodki so višji za dobre štiri milijone. Ti so se po Stankovih besedah povečali predvsem zaradi spremembe dinamike. Če je na računu ostalo nekaj več sredstev, je to tudi posledica tega, da se v letu 2020 niso finančno dokončali in jih je treba letos plačati. Obenem pa želijo nekatere projekte pospešiti in jih namesto v letu 2022 izvesti še letos. "Eden takšnih projektov je obnova Ceste krških žrtev od starega mostu do pokopališča. Občinski delež je tu 540.000 evrov. Še nekaj je takšnih zadev, ki so uvrščene prej, kot bi sicer bile.

Tudi letos predvidevajo zadolžitev

V rebalansu proračuna za letošnje leto predvidevajo zadolžitev v višini dveh milijonov evrov, vendar, kot dodaja krški župan, se dinamika nenehno spreminja, zato je možno, da po tem ne bo potrebe.

(eP)

krško
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja