Skip to main content
Torek, 28. november 2023
13.10.2023
13:36
Mestna občina Krško poziva lastnike kmetijskih zemljišč za prijavo škode na kmetijskih pridelkih in sicer za škode zaradi neurij s točo, ter za škodo zaradi poplav.

Prijava škode

Mestna občina Krško na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje poziva lastnike kmetijskih zemljišč za prijavo škode na kmetijskih pridelkih, in sicer za škode zaradi neurij s točo, nastale v obdobju od 10. maja do 1. avgusta, ter za škode zaradi poplav, nastale v obdobju od 3. do 6. avgusta 2023 in od 28. do 31. avgusta 2023.

Lastniki zemljišč lahko vlogo, ki je dostopna kot priloga tega obvestila oz. v sprejemni pisarni Mestne občine Krško, oddajo od 16. oktobra 2023 do 10. novembra 2023 v času uradnih ur Mestne občine Krško. Obrazec mora biti s strani oškodovanca izpolnjen in podpisan dvakrat ter oddan osebno ali po pošti.

V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali škodo na občini, morajo s seboj prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2023, in sicer kopijo prve strani zbirne vloge, kjer so osnovni podatki o nosilcu in kmetijskem gospodarstvu ter kopijo geoprostorskega obrazca za prijavo vlog in zahtevkov na površino. Na tej strani zbirne oz. subvencijske vloge je zbirnik vseh GERK-ov z navedbo kultur in površin. Kopije prej navedenih strani so potrebne zaradi lažjega vnosa podatkov in preverjanje podatkov, ki jih vnese oškodovanec na obrazec.

V primeru, da je bil pridelek zavarovan, je potrebno priložiti kopijo zavarovalne police.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Mestna občina Krško

mestna občina Krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja