Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
12.05.2022
14:33
Cesta krških žrtev 55a, stavba nekdanje policijske uprave Krško
Foto: arhiv ePosavje
Po naših informacijah so tri mesece po objavi naročila našli pripravljalca potrebne dokumentacijo za obnovo stavbe bivše Policijske uprave Krško na Cesti krških žrtev 55a v Krškem.

StProjekt obnove stare policijske uprave v Krškem

KRŠKO V ponovljenem postopku javnega naročila so našli pripravljalca dokumentacije za izdelavo idejne zasnove projekta (IZP) in projekta za izvedbo (PZI), pripravo dokumentacije za preureditev objekta naslovu Cesta krških žrtev 55a v Krškem.

Javno naročilo za pripravo dokumentacije

Na ponovljeni razpis so prejeli tri ponudbe za pripravo omenjene dokumentacije, na javnem naročilu je bilo izbrano podjetje Savaprojekt iz Krškega, skupna vrednost naročila je po javno dostopnih podatkih 76.694,45 evrov.

Stavba od leta 2012 ni več v uporabi

Stavba nekdanje Policijske uprave Krško v starem mestnem jedru od leta 2012 ni več v uporabi, od takrat naprej je prazna in prepuščena propadanju. Objekt je bil do sredine leta 2021 v upravljanju Ministrstva za javno upravo, ko so dele stavbe prenesli nazaj v upravljanje Ministrstva za notranje zadeve, pritličje in prvo nadstropje pa je postalo predmet menjalne pogodbe med Ministrstvom za javno upravo in Občino Krško.

En del policiji, drug del Ljudski univerzi Krško

Ministrstvo za notranje zadeve je s podpisom sporazuma o sofinanciranju preureditve objekta pooblastilo občino, da v njihovem imenu in za njihov račun izpeljejo postopke javnega naročila tudi za izdelavo projektne dokumentacije, poleg tega pa sporazum ureja tudi bodoča lastninskopravna razmerja v stavbi, ki jo bo v delu lastništva Republike Slovenije uporabljala Policija in v delu lastništva Občine Krško Ljudska Univerza Krško.

CKŽ 55, Krško

Kaj bo v stavbi in kje bo kdo?

Po obnovi stavbe bodo v njo umestili policijo in Ljudsko univerzo Krško. Vhod v prostore Ljudske univerze bo iz pritličja, vhod za policijo pa iz kleti, lahko preberemo v projektni nalogi za preureditev stavbe.

Ljudska univerza Krško

V pritličju želijo urediti 5-6 splošnih učilnic, večjo računalniško učilnico, štiri pisarne, fotokopirnico, pisarniške prostore in arhiv. Del pisarn za vodstvo, računovodstvo ter sejna soba za zaposlene Ljudske univerze bo v sedanjih prostorih Zveze prijateljev mladine Krško v nadstropju stavbe 704 na naslovu Cesta krških žrtev 57. Tako morajo pripravljalci dokumentacije predvideti komunikacijske povezave med pisarnami v pritličju in pisarnami v nadstropju in v kolikor bi bilo ekonomsko upravičeno, obstoječe strojne in elektro inštalacije navezati na novo omrežje.

Policija - SENDM II

V nadstropjih so za potrebe umestitve Specializirane enote za nadzor državne meje II (SENDM II) predivedli skupaj 17 pisarn za 54 uslužbencev. Kakor so zapisali v nalogi, bo v 1. nadstropju organizira pisarna za enega uslužbenca, v 2. nadstropju 6 pisarn za 22 uslužbencev, v 3. nadstropju 6 pisarn za 27 uslužbencev in v 4. nadstropju 4 pisarne za 4 uslužbence. "Poleg vseh skladiščnih prostorov se v kleti uredi še delavnica za vzdrževalca vozil s priročnim skladiščem za mali inventar in rezervne dele ter dve garaži," še pišejo. Za potrebe policijskega dela bodo ojačali strešno konstrukcijo in postavili nov antenski drog. 

krško
k

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja