Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
12.06.2023
12:27
LAS Posavje
Foto: LAS Posavje
V četrtek, 8. junija 2023 se je v prostorih Trškega dvorca v Sevnici na svoji 1. redni seji uspešno sestal Upravni odbor LAS Posavje 2021-2027.

Prva seja upravnega odbora LAS Posavje

SEVNICA Prve seje se je udeležilo 15 od skupno 18 članov Upravnega odbora in predstavnice vodilnega partnerja LAS – mag. Nataša Šerbec (direktorica RRA Posavje), Nataša Šterban (vodja službe za projektno sodelovanje na RRA Posavje) in Lucija Avguštin (višja svetovalka na RRA Posavje).

Sestavljajo ga predstavniki iz treh sektorjev

Upravni odbor LAS Posavje 2021-2027 prav tako sestavljajo predstavniki iz treh sektorjev. Iz javnega sektorja Manuela Bojnec, Matjaž Šušteršič, Ana Bercko, Vlasta Kuzmički, Janja Jordan (predsednica LAS) in Roman Matjašič. Iz ekonomskega sektorja so člani Janja Starc, Blaž Radej, Mitja Udovč, Boštjan Kozole, Suzana Wallner, Adrijana Vračun. Civilni - socialni sektor pa predstavljajo Andreja Pavlin (podpredsednica LAS), Ambrož Novak, Bernardka Zorko, Anja Krušnik Cirnski, Maruša Mavsar in Anton Urek

Potrditev dokumenta pričakujejo v decembru

"LAS Posavje 2021-2027 bo po potrditvi dokumenta SLR LAS Posavje 2021-2027, ki je s strani nacionalnih organov upravljanja LEADER/CLLD predvidena za december 2023, omogočal financiranje projektov za razvoj Regije Posavje – s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)," so zapisali v sporočilu.

Na objavo izvedbenih ukrepov še čakajo

Razpoložljiva finančna sredstva, ki bodo na voljo, bodo za oba sklada znana naknadno, predvidoma po uradni objavi izvedbene uredbe, ki jo vodilni partnerji novih LAS trenutno še čakajo. Regionalna razvojna agencija Posavje tako že sedaj predvideva, da bodo potrebne naknadne dopolnitve in uskladitve strateškega dokumenta SLR LAS Posavje 2021-2027, ki bo tudi v nadalje oblikovan skupaj z lokalnim prebivalstvom, potrdili pa jih bodo organi LAS, še napovedujejo.

las posavje
krško

Pridružite se nam