Skip to main content
V Posavju 12.8° C Četrtek, 23. marec 2023
12.03.2023
09:08
Gline jame, plaz
Foto: Občina Sevnica
Ob občinski kategorizirani javni poti JP 594631 na območju Gline Jame v občini Sevnica poteka sanacija plazu.

Sanacija plazu na javni poti na območju Gline Jame

SEVNICA Plaz se je sprožil konec lanskega leta in cesto močno poškodoval. Za ustrezno stabilizacijo brežine se izvaja ureditev kamnito betonskega opornega zidu s sanacijo cestišča na vplivnem območju plazu. Poleg Krajevne skupnosti Sevnica, ki je pristojna za vzdrževanje javnih poti na svojem območju, del sredstev za sanacijo prispeva tudi Občina Sevnica, saj gre za obsežen poseg.

Na javnem razpisu izbran izvajalec je podjetje GMP Prijatelj d.o.o. iz Šentjanža. Vrednost sanacijskih del znaša 18.847,78 evrov. Krajevna skupnost Sevnica financira 70 % vrednosti ureditev, torej 13.147,78 evrov, Občina Sevnica pa za sanacijo prispeva 5.700 evrov. Sanacija bo sprva izvedena v makadamski obliki. Konec meseca maja bo Občina Sevnica uredila še asfaltacijo in namestitev odbojne ograje. Ocena vrednosti tega stroška znaša 3.500 evrov.

Občina Sevnica

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja