Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
16.03.2021
14:54
Splošna bolnišnica Brežice
Grafika: ePosavje.com
V Splošni bolnišnici Brežice so poslovno leto 2020 končali z dobrih 1,3 milijona evrov več prihodkov kot odhodkov, ob koncu leta pa jim je uspelo zaključili sanacijski program.

Poslovanje Splošne bolnišnice Brežice v letu 2020

"Čakalne dobe se niso bistveno podaljšale"

BREŽICE V Splošni bolnišnici Brežice je bilo lansko leto nepredvidljivo in zahtevno na eni strani, a finančno uspešno na drugi strani. Ob koncu leta so realizirali 94% načrtovanega programa, kar v bolnišnici pripisujejo uspešnim reorganizacijam ter "predvsem prizadevnosti vseh zaposlenih." Epidemiji navkljub pravijo, da se čakalne dobe pri njih niso bistveno podaljšale - razen na področju internističnih specialističnih ambulant. Zdravniki iz teh so namreč delovali na COVID oddelku. 

Ob koncu leta so opravili 94% načrtovanega programa

Tako v Brežicah ocenjujejo, da je bila končna vrednost izpada prihodka glede na finančni načrt za lani dobrih 500.000 evrov. So pa ob tem opravili dodatni plačan program za obravnavo COVID-19 bolnikov, ki so ga ocenili na 2,9 milijona evrov. Na odhodkovni strani so v bolnišnici zabeležili "bistveno večje stroške od načrtovanih za nakup osebne varovalne opreme, razkužila, medicinske pline in zdravila." Bistveno višji so bili zaradi izplačil dodatkov na podlagi kolektivne pogodbe za javne uslužbence in zaradi interventnih zakonov tudi stroški za osebne prejemke zaposlenih.

Dobrih 1,3 milijona evrov več prihodkov

Konec lanskega leta so zaključili s 1.320.776 evrov več prihodkov kot odhodkov, s tem pa so uspeli zaključiti tudi sanacijski program bolnišnice. 

(v evrih) Realizacija 2017 Realizacija 2018 Realizacija 2019 Realizacija 2020
Prihodki 16.734.701 17.475.218 18.946.660 22.642.294
Odhodki 16.940.007 17.315.524 18.403.717 21.321.518
Rezultat -205.306 +160.394 +542.943 +1.320.776

 

Splošna bolnišnica Brežice

Sanacija zaključena leto dni pred načrtom

Od leta 2018 so v Splošni bolnišnici Brežice izvajali sanacijske ukrepe, v tem času so tako uspeli "pokriti" 1.718.574 evrov zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev in 423.791 evrov zapadlih obveznosti do zaposlenih in s tem neplačanih 36.000 ur dela. Ob tem pa so sanirali tudi kumulativno izgubo s konca leta 2017, ta je bila 543.213 evrov. 

Bolnišnica nima več zapadlih obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih

Bolnišnica tako nima več zapadlih obveznosti do dobaviteljev in kot dodajajo, obveznosti do zaposlenih "že nekaj časa poravnavamo tekoče v referenčnih obdobjih". Ob koncu lanskega leta so kumulativno beležili 1.480.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Sanacijski program od leta 2018

Že ob prekinitvi sanacijskega programa izpolnili načrte prihrankov

Ukrepe v okviru sanacijskega programa so v Splošni bolnišnici Brežice začeli izvajati v začetku leta 2018. Ob lanski prekinitvi programa s strani Ministrstva za zdravje so zabeležili skupaj 1.053.121 evrov prihrankov, v načrtu pa je bilo do konca leta 2021 - ko bi se program zaključil po prvotnih načrtih, 899.892 evrov prihrankov.

NASLEDNJIČ: Investicije v Splošni bolnišnici Brežice v letu 2020

(eP)

brežice
splošna bolnišnica brežice
koronavirus

Pridružite se nam

Novice iz Posavja