Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
04.02.2021
13:27
Sevnica, oktober 2020
Foto: arhiv ePosavje
Občina Sevnica je v petek, 29. januarja, objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za letošnje leto.

Razpis za vzpodbude v kmetijstvu 

Za kaj vse bodo namenili sredstva?

SEVNICA Kot pravijo na Občini Sevnica, so iz proračuna javni razpis zagotovili 77.000 evrov. Sredstva so zagotovili za vsebine, kot so posodabljanja kmetijskih gospodarstev, urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoči za zaokrožitev (komasacije) kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, podporo delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev.

Prijave zbirajo do 5. marca

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 5. marca 2021 na naslov Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. "Besedilo javnega razpisa je skupaj z razpisno dokumentacijo v celoti dostopno na www.obcina-sevnica.si. Dodatne informacije so na voljo na Oddelku za gospodarske dejavnosti po telefonu oziroma e-pošti oziroma osebno po predhodnem dogovoru za termin v sprejemni pisarni v pritličju občinske stavbe," dodajajo v Sevnici.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam