Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
12.11.2021
20:00
Dokumentarni film ob prazniku občine Sevnica
Grafika: Občina Sevnica
Novembra praznujejo v občini Sevnica in v petek popoldne, 12. novembra, so na razmeram primerno prilagojeni slavnostni seji občinskega sveta podelili priznanja letošnjim nagrajencem.

Sevnica, vse najboljše

SEVNICA Po dolgoletni tradiciji občinski praznik obogatijo in povežejo s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, organizacijami, društvi ter posamezniki. Prireditve, ki so jih skupaj s krajevnimi skupnostmi, društvi in organizacijami v počastitev občinskega praznika načrtovali letos, so zaradi aktualnih ukrepov varovanja zdravja v veliki meri okrnjene in prilagojene razmeram.

Z Občine Sevnica ob tem vabijo spremljanju občinske spletne strani obcina-sevnica.si in družbenih omrežij, kjer skrbijo za svež pretok informacij.

Sevnica v letu 2021

Dokumentarni film na ePosavje TV

Dokumentarni film si boste lahko pogledali tudi na naši televiziji ePosavje TV. Prvo predvajanje bo v soboto, 13. novembra, ob 20. uri, ponovitve pa nato vse do četrtka.

  • sobota, 13. november - 20:00
  • nedelja, 14. november - 17:00
  • ponedeljek, 15. november - 19:30
  • torek, 16. november - takoj po oddaji Posavski tednik
  • sreda, 17. november - 19:30
  • četrtek, 18. november - takoj po oddaji Posavski tednik

Prejemniki priznanj Občine Sevnica za leto 2021

Zdravstveni dom Sevnica

Za odgovorno opravljanje poslanstva zdravstvenega varstva in ob 50. jubileju prejme grb Občine Sevnica Zdravstveni dom Sevnica. Zdravstveni dom Sevnica je v lokalnem in državnem prostoru zgled kakovostnega in razvojno naravnega javnega zavoda. V letošnjem letu obeležujejo 50. jubilej zgraditve namenske stavbe. Hiša zdravja nudi storitve skozi vsa življenjska obdobja. Sledi viziji, da je v posavski regiji in širše prepoznana kot institucija za zagotavljanje varnih in kakovostnih zdravstvenih storitev.

Poslanstvo temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in drugih sodelujočih, ki se v delo vključujejo neposredno ali posredno. Usmerjen je v strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe prebivalstva na gravitacijskem območju občine Sevnice in Posavja, v preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja, ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v osnovnem zdravstvenem varstvu, v zagotavljanje pogojev za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter v krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov.

V zdravstvenem domu je bilo ob začetku vodenja sedanje direktorice Vladimire Tomšič leta 2007 zaposlenih 56 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Danes ta številka šteje 157 visoko strokovno usposobljenih zaposlenih – zdravstvenih delavcev, sodelavcev in nemedicinskih delavcev, med katerimi je več kot 70 % visoko strokovno in univerzitetno izobraženih. Organizacijska kultura doma gre v smeri spodbujanja izobraževanja in motiviranja za dvig strokovnosti in zavzetosti pri delu ter pridobivanja novih kompetenc, ki jih prinaša digitalizacija.

Zdravstveni dom Sevnica je upravljavec objektov za namen zdravstva in koordinator služb primarne, občanom najbližje in najpomembnejše zdravstvene dejavnosti: družinske medicine, pediatrije, ginekologije, zobozdravstva, fizioterapije in patronažne službe. V zadnjih letih so ob stalnem sodelovanju z drugimi institucijami na področju predšolske vzgoje, šolstva, socialne in drugimi ter s pravočasnim zaznavanjem potreb občanov uspeli pridobiti številne nove zdravstvene programe na področju preventive in kurative. Prizadevno delovanje vodstva in vseh zaposlenih ter številna prizadevanja v krepitev preventive se izkazuje z vzpostavitvijo referenčnih ambulant družinske medicine, Centra za krepitev zdravja, Centra za duševno zdravje odraslih za Posavje ter Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov za Posavje.

S privzgojitvijo pozitivnega odnosa do gibanja z organizacijo testov hoje Zdravstveni dom Sevnica prispeva k ohranitvi funkcionalnih sposobnosti posameznika ter mobilnosti občanov in občank.

Programi promocije zdravja, ki jih nudijo delovnim organizacijam, pa prispevajo k boljšemu počutju in ohranjanju stabilne družbe prihodnosti. Z dobrodelno prireditvijo Tek za življenje so izkazali tudi čut za humanost in solidarnost.

Hiša zdravja sledi sprejeti politiki kakovosti na vseh področjih. Leta 2018 so pridobili certifikat 1SO 9001:2018 in certifikat mednarodnega akreditacijskega standarda AACI. V letošnjem letu pa so prejeli tudi naziv Najboljše prakse v zdravstvu 2021, in sicer s strokovnim prispevkom o dostopnosti kot temelju kakovosti primarne zdravstvene ravni v luči pandemije covida-19 ter prizadevanja zaposlenih v kritičnem času epidemije z nenehnim prilagajanjem novim zahtevam

Mag. Breda Drenek Sotošek

Za dosežke na področjih družbenega in humanitarnega delovanja prejme Zlato plaketo Občine Sevnica mag. Breda Drenek Sotošek. Življenjsko delo mag. Brede Drenek Sotošek sega na najrazličnejša društvena in družbena področja, na katerih pušča pomembne in trajne sledi. Je rojena Sevničanka, ustvarjalna in od mladih nog zelo angažirana, vešča ročnih spretnosti, recitacij, petja. Uspešno se je preizkušala kot voditeljica dogodkov, prepevala je v pevskem zboru, zanimala jo je filatelistika. Vzorna osnovnošolska leta v Sevnici in na Radni je nadaljevala na Kajuhovi gimnaziji v Celju. Učila se je tudi igranja klavirja, bila aktivna članica dramske in literarne skupine. Pisala je lastne pesmi in prevajala rusko poezijo, objavljeno v reviji Naši razgledi. Zaključila je fakulteto za farmacijo v Ljubljani. Sprva je bila dolgoletna direktorica sevniške lekarne, nato pa ustanoviteljica Lekarne pod sv. Rokom, prve zasebne lekarne v Posavju in pete v Sloveniji. Med strankami je vseskozi znana po izrazitem čutu za sočloveka, poleg strokovnega znanja pa vedno ponudi še veliko uporabnih nasvetov in prijazno besedo. Takšen način dela, prepleten s povezovalnostjo in sočutjem, vnaša tudi na druga področja.

Je dolgoletna pripadnica humanitarne organizacije Rdečega križa. Že v 4. razredu osnovne šole je bila članica podmladka organizacije in je v svoji soseski po hišah zbirala članarino. Kasneje je vsa leta organizacijo podpirala, od leta 2008 je bila aktivna članica območnega odbora, od decembra 2012 pa je predsednica Območnega združenja Rdečega križa Sevnica. Združenje vodi zelo zavzeto, vsa leta povsem na prostovoljni osnovi. Povezuje delo devetih krajevnih organizacij s 130 prostovoljci in uspešno sodeluje z občinskimi službami in drugimi organizacijami v regiji. Aktivna je tudi na nacionalnem nivoju Rdečega križa Slovenije, štiri leta je bila članica Glavnega odbora, sedaj pa je tri leta članica ene od strokovnih komisij. Vseskozi je družbeno in politično aktivna. Bila je članica občinskega sveta, raznih odborov in svetov zavodov ter podžupanja Občine Sevnica. Bila je tudi pooblaščenka za sklepanje zakonskih zvez.

Vseskozi je aktivna v številnih stanovskih združenjih. Poučevala je kemijo na sevniški srednji šoli, pa strokovne predmete na novomeški srednji šoli. Bila je napovedovalka in voditeljica kontaktnih oddaj na Radiu Sevnica. Končala je šolo za kozmetičarko, opravila je strojepisni in šiviljski tečaj, ima tudi izjemna kuharska znanja. Opravila je šolanje homeopatije. Je sommelierka, leta 2015 je postala vinska dama v Evropskem redu vitezov vina.

Na njeno pobudo je bilo ustanovljeno Društvo TRG Sevnica, bila je pobudnica mažoretne in igralske sekcije. Je pobudnica in soustanoviteljica ter prva predsednica Rotary kluba Sevnica. V lanskem letu je zaključila osemletni mandat kot podpredsednica Občinskega odbora Sevnica Združenja borcev za vrednote NOB. V njenem delovanju je Človek vedno na prvem mestu. Ne dela razlik med ljudmi, je čuteča in prijazna do vseh, vedno pripravljena prisluhniti in pomagati.

Zvonka Mrgole

Za prispevek k razvoju lokalne skupnosti na vzgojno-izobraževalnem področju in za bogatitev družbenega življenja prejme Zlato plaketo Občine Sevnica Zvonka Mrgole.

Zvonka Mrgole je odraščala na Telčah, kjer je pridobila osnovnošolska znanja. Šolanje je nadaljevala na pedagoški gimnaziji v Novem mestu in nato na pedagoški akademiji v Ljubljani. Najprej je pridobila naziv knjižničarke in učiteljice nemškega jezika, nato učiteljice in profesorice razrednega pouka. Zaposlila se je na podružnični šoli na Telčah, nato pa na Osnovni šoli Tržišče. Najprej je poučevala slovenski jezik, glasbeno vzgojo, nemški jezik in razredni pouk, leta 2005 pa je postala ravnateljica.

Vedno znova potrjuje in izžareva predanost šoli, poklic opravlja na izredno visokem nivoju ter vedno deluje v dobro otrok in staršev. Prizadevala se je za izgradnjo nove šole v Tržišču in ves čas aktivno sodelovala pri gradnji.

V času ravnateljevanja je organizirala številne dogodke, ki so ime kraja in šole ponesli v svet, med njimi sodelovanje v mednarodnem projektu Comenius – Evropa na odru, gostovanje pevskega zbora v Nemčiji in povratnega obiska v Tržišču. Šola se je vključila v projekt Ekošole, pridobili so naziv Kulturna šola, pridružili so se tudi mreži Zdravih šol.

Vsako leto šola pripravlja najrazličnejše kulturne in druge dogodke, tudi dobrodelnega značaja. Meni, da je povezanost šole s krajem in lokalnimi organizacijami bistvenega pomena za vzgojo mladih in vključevanje v življenje okolja.

Vseskozi je aktivna v razvoju domačega kraja in skupnosti. Zaslužna je za marsikatero pridobitev in se trudi mirno, neokrnjeno podeželsko okolje, narediti čim bolj prijazno tudi za mlade generacije.

Leta 2001 je bila ustanovna članica Kulturno športnega društva Telče in bila njegova dolgoletna predsednica. Cilj delovanja društva je oživitev dogajanja in organizacija prireditev, veliko pozornosti pa namenjajo tudi skrbi za urejenost okolja ter ohranjanju kulturne in etnološke dediščine. V letu 2002 je bila tudi ustanovna članica skupine Ljudske pevke s Telč in njihova vodja. Skupaj skrbijo za ohranjanje ljudske pesmi in jo prenašajo na mlajši rod. Sodelovale so na prek 300 prireditvah po vsej Sloveniji in v tujini, izdale tri zgoščenke, poleg drugih projektov pa vsako leto organizirajo odmevno Telško žetev, letos že 17. po vrsti. Pri vseh dejavnostih, predvsem v društvu, ji je v veliko podporo družina, saj se v organizacijo dogodkov vključujejo tudi družinski člani.

Nagrajenci Občine Sevnica

Ciril Dolinšek

Za predano in široko prepoznano delo na kulturno-etnološkem in turističnem področju prejme srebrno plaketo Občine Sevnica Ciril Dolinšek. Cirila Dolinška s Šmarčne poznamo po njegovi uspešni glasbeni karieri v začetku devetdesetih. Kot pevec je ustvarjal v skupinah Melanie, Vikend in Patrol, glasbeno kariero je nato nadaljeval kot solist pod imenom Cili Patrol. V zadnjih letih ga poznamo predvsem po njegovem prispevku na kulturno-etnološkem in turističnem področju. S predanim delom krepi kulturno in družabno življenje na različnih področjih in ime občine ponaša po vsej deželi.

Izkušnje v turizmu, iskanje lokalnih znamenitosti in izreden občutek za ohranjanje kulturne dediščine so pripomogli, da je v Cirilu in njegovi družini zrasla ideja o obnovi kozolca ter postavitvi etnološke zbirke kmečkega orodja in gospodinjskih pripomočkov iz lokalnega okolja. Dolinškov kozolec na Šmarčni je danes med bolj obiskanimi destinacijami v občini. Obišče ga tudi veliko osnovnošolcev, ki si ob naravoslovnem dnevu ogledajo znameniti kozolec ter se nato preko brvi čez Savo odpravijo s planinskimi vodniki na Razbor in nazaj.

Je soustvarjalec vsebin na Gradu Sevnica v okviru društva Sevniški graščaki, katerega predsednik je. S sočlani društva pripravlja poučne interpretacije grajskega življenja. Poseben posluh do mladine pa kaže v zavedanju, da so otroci prihodnost, ki se bodo kasneje, ob domišljijskem podoživljanju prikazanega življenja graščakov, kot odrasli obiskovalci tudi vračali v domači kraj.

Kot turistični vodnik si močno prizadeva za urejenost okolja ter spodbuja sokrajane k življenju v lepi in v urejeni domači vasi Šmarčna, kar je bilo doslej prepoznano z različnimi priznanji Turistične zveze Slovenije. Z idejami in delom je nepogrešljiv v vaški skupnosti, je eden od ustanoviteljev Športno-kulturnega društva Večno mladi Šmarčna in vse od ustanovitve tudi tajnik društva. Je aktiven član upravnega odbora Turističnega društva Boštanj. Je moderator raznih kulturnih in družabnih dogodkov. Njegovo udejstvovanje pa sega tudi na področje književnosti oziroma pisateljevanja. Sodeloval je pri pisanju monografije »Ukročena lepotica – Sava in njene zgodbe«. S pisanjem prispevkov sodeluje pri obveščanju o dogodkih iz lokalnega okolja. Njegovo samostojno knjižno delo »Sveti Jurij in Jurjevi pevci na Sevniškem« pa je pomemben prispevek k ohranjanju dragocene dediščine tako sevniške občine kot tudi celotnega Posavja in Slovenije.

Vse našteto prikazuje njegovo široko dejavnost, profesionalen pristop, natančnost, bogato znanje o kulturi našega območja ter čut in odgovornost do povezovanja ljudi.

Majda Hriberšek

Za družbeni prispevek k ohranjanju rodovitne zemlje ob pridelavi zdrave in vitalne prehrane prejme srebrno plaketo Občine Sevnica Majda Hriberšek. Majda Hriberšek prihaja iz Hrastnika, v Sevnico pa se je preselila leta 1971. Notranja želja pomagati ljudem jo je peljala na zdravstveno šolo, smer zobotehnik, v poklic, ki ga je opravljala do upokojitve. S pridobivanjem znanja o človekovem zdravju se je v njej razvijala močna zavest, kako pomembno je zdravo prehranjevanje, za kar so potrebni zdravi pridelki in zdrava, vitalna zemlja, ki rastlinam omogoča neškodljivo rast.

Težave z zdravjem so pospeševale njeno zanimanje in iskanje naravi in človeku prijaznejšega in bolj zdravega življenja. Možnost novega vedenja se je pokazala konec devetdesetih let prejšnjega stoletja na Vrzdencu, kjer ji je bilo omogočeno učenje in spoznavanje biodinamičnega kmetovanja. Kmalu je v Sevnici spoznala nekaj enako mislečih ljudi, za katere je organizirala delavnice in prva predavanja zunanjih predavateljev o osnovah biodinamike. Delovali so kot delovna skupnost Ajde Vrzdenec. Od začetnih 40 članov je po njeni zaslugi število hitro naraščalo in sedaj društvo šteje 130 članov, med katerimi so tudi kmetje.

Naraščanje števila članov in redna aktivnost sta jo spodbudila, da so leta 2011 ustanovili Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Posavje, ki zajema štiri posavske občine, poleg Sevnice še Krško, Brežice in Radeče, nekateri člani pa prihajajo iz sedemnajstih drugih slovenskih občin. Zaradi vestnega in odgovornega dela se je dejavnost društva nenehno širila. Sedaj je najbolj uspešno biodinamično društvo v Sloveniji. Njeno delo na tem področju je zahtevalo nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. Zato je lahko od leta 2008 sama pripravljala in izvajala predavanja o osnovah biodinamike in člane seznanjala s praktičnim delom na posameznih delavnicah.

Od ustanovitve društva do sedaj je tako opravila več kot sto predavanj in drugih oblik izobraževanja. Predava tudi po vrtcih in šolah sevniške občine, za vsebine je vse večje zanimanje. Organizirana so bila tudi srečanja in predavanja s tujimi strokovnjaki, ki so predstavili teoretično znanje o biodinamiki, obogateno z izkušnjami na svojih velikih posestvih. S predsednikom društva Zvonetom Černeličem pripravljata strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini, kjer se člani lahko seznanijo z izkušnjami dolgoletnih pridelovalcev po biodinamični metodi.

Od začetka skrbi za pripravo preparatov, ki so potrebni pri biodinamičnem kmetovanju, in za njihovo shranjevanje pod posebnimi pogoji. Veliko je njeno prizadevanje za pridelavo in ohranjanje ekoloških semen. Vsako leto organizira sejem za njihovo izmenjavo. Na različnih sejmih po Sloveniji predstavlja delo društva in način biodinamične pridelave hrane. Poskrbi tudi za družabno življenje članov ob vsakoletnih srečanjih.

Sama pravi, da dela z velikim veseljem zaradi lastnega prepričanja: »Narava je živ organizem, je kot življenje, ki mu je treba zagotoviti pogoje, da lahko živi«.

Pavel Drobne

Za prispevek k razvoju športa v občini Sevnica ob organizaciji 30. tradicionalnih tekov na Lisco prejme srebrno plaketo Občine Sevnica Pavel Drobne. Pavel Drobne je bil v mladosti zelo perspektiven sevniški gorski tekač. Že ob koncu osnovne šole je po treningih začel teči predvsem na dolge proge po različnih tekmovanjih po Sloveniji, kasneje pa tudi po drugih republikah bivše države in v tujini. Na mnogo udeleženih tekih in gorskih tekih je osvojil 212 medalj in 105 pokalov. Za največji uspeh si šteje, da je trikrat tekel za reprezentanco Jugoslavije. Odlične uspehe je dosegal tudi na maratonih, na maratonu Zagreb–Čazma je osvojil 3. mesto. Le nekaj zanimivosti; sodeloval je v teku v Bruslju v Belgiji na 100 kilometrov, v Kromerižu na Češkem pri minus 18 stopinjah, enkrat pa je v treh dneh tekel na kar treh tekih.

Ker je bil tek vseskozi sestavni del njegovega življenja, je leta 1991 s skupino športnih entuziastov organiziral 1. tek na Lisco, ki se ga je takrat udeležilo 47 tekačev iz Slovenije in Hrvaške. Nadaljnja tekmovanja je organiziral s pomočjo prijateljev in v sodelovanju z Atletskim klubom Sevnica. Odlična organizacija in promocija med športniki je pripomogla, da se je leta 2001, ob 10. obletnici, teka udeležilo kar 198 tekačev.

Organizacija tekov na Lisco je postala stalnica druženja in tekmovanj gorskih tekačev iz Slovenije in sosednjih republik, ki so z veseljem prihajali. V ta namen je Pavel Drobne ustanovil Športno društvo Berglauf Lisca. S pomočjo društva je bil vsakoletni organizacijski vodja teka, ki ga je sprva organiziral na 1. maj in kasneje na 2. maj

Letos je kljub zahtevnim razmeram 15. avgusta uspel organizirati jubilejni, 30. tradicionalni tek, ki se ga je udeležilo 74 tekačev, 10 pohodnikov in 28 otrok. Pavel poudarja, da mu 30 let uspešne organizacije ne bi uspelo brez pomoči prijateljev. Kot redarjev, sponzorjev, navijačev. Izredno je ponosen na vse mlade atlete, ki jih je vrsto let treniral v Boštanju in Sevnici in so z njegovo pomočjo dosegali zelo dobre rezultate po tekih v Sloveniji in tujini. Njegova dolgoletna želja ostaja, da bi Sevnica dobila še boljše pogoje za vadbo. Ponosen je na svoja sinova, ki sta se prav tako kot on uspešno začela ukvarjati s športom. Poleg vseh naštetih odlik je predvsem tudi priden, pošten in dobrodelen mož.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja