Skip to main content
Petek, 1. december 2023
19.08.2022
08:50
Študiraj na Fakulteti za energetiko
Foto: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju, je edina fakulteta v Sloveniji, ki izobražuje inženirje energetike.

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izvaja študijske programe na vseh treh stopnjah študija. Na I. stopnji fakulteta izvaja visokošolski strokovni ter univerzitetni študijski program Energetika, ki trajata 3 leta. Oba študijska programa se izvajata v redni obliki, visokošolski strokovni študijski program pa tudi v izredni obliki.

Na II. stopnji fakulteta izvaja magistrski študijski program Energetika, ki traja 2 leti in ga fakulteta izvaja v redni in izredni obliki.

Študenti se lahko vpišejo tudi v doktorski študijski program Energetika III. stopnje, ki se izvaja samo v izredni obliki in traja 3 leta.

Študenti imajo v Krškem in Velenju možnost neposrednega stika z velikimi energetski sistemi, s čimer lahko pridobljeno teoretično znanje še dodatno dopolnijo v praksi. Veliko dodano vrednost pri študiju omogoča tudi vrhunska laboratorijska oprema Inštituta za energetiko, kjer študenti opravljajo laboratorijske vaje in sodelujejo pri strokovno - raziskovalnih nalogah. Inštitut za energetiko je v letu 2022 bogatejši za novo raziskovalno opremo, in sicer je v okviru infrastrukturnega projekta RIUM fakulteta pridobila Modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo materialov, do konca študijskega leta pa bo dobavljen še Merilni sistem za merjenje hitrosti toka – PDA in PIV merilni sistem. Skupna vrednost nove raziskovalne opreme, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje in šport ter Evropskega sklada za regionalni razvoj, znaša nekaj več kot 325.000 EUR.

Delodajalci diplomante Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru prepoznavajo kot perspektiven kader z dobrim znanjem in poznavanjem področja energetike. Poleg podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, prenosom, upravljanjem in trgovanjem z energijo ter vzdrževanjem energetskih sistemov, po inženirjih energetike povprašujejo tudi podjetja, ki se zavedajo pomembnosti učinkovite rabe energije in s tem povezanimi vplivi na stroške poslovanja.

Študiraj v Krškem

Fakulteta za energetiko UM aktivno sodeluje tudi v projektu vzpostavitve Tehnološkega inovacijskega centra Univerze v Mariboru – platforme INNOVUM, ki je bil vzpostavljen z namenom učinkovite osrednje infrastrukturne podpore znanstveno-raziskovalnim in inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje. V okviru platforme INNOVUM je predvidena tudi izgradnja pedagoško-raziskovalne infrastrukture za potrebe Fakultete za energetiko UM, ki bo omogočala izvajanje raziskovalnih in razvojnih aktivnosti Strategije pametne specializacije, predvsem na prednostnih področjih Pametna mesta in skupnosti, Pametne stavbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Tovarne prihodnosti ter Mobilnost.

Zelo pomembno je tudi poudariti, da je Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru edina fakulteta v Sloveniji, kjer se izobražujejo inženirji energetike in so tudi edini, ki v času študija pridobijo kompetence s področja elektroenergetike, kot tudi strojne in jedrske energetike.

Veliko povpraševanje po inženirjih energetike se kaže tudi v veliki stopnji zaposljivosti. Fakulteta zaposljivost stalno spremlja v okviru Alumni kluba, v katerem so vključeni diplomanti fakultete, kakor tudi na Zavodu RS za zaposlovanje. Iz pridobljenih podatkov izhaja, da je zaposljivost diplomantov po zaključku študija na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru zelo visoka in znaša skoraj 98%.

Več informacij o fakulteti in študiju je dostopnih na spletni strani fakultete www.fe.um.si.

Priključi se tudi ti!

Vse zainteresirane za študij na dodiplomskih programih Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru vabimo, da svojo prijavo za vpis oddajo v drugem prijavnem roku, ki traja od 19. do 23. avgusta 2022 ali v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo potekal od 22. do 23. septembra 2022.

Prvi prijavni rok za podiplomske študijske programe (II. in III. stopnja) je odprt do 8. septembra 2022, prijava je možna tudi v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, to je od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure.

energetika
krško
fakulteta za energetiko
oglasna novica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja