Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
03.10.2019
08:04
Foto: Občina Krško
Člani Občinskega sveta Občine Krško so se po počitnicah znova sestali na redni seji. Med drugim so sprejeli polletno poročilo o izvajanju proračuna za letošnje leto.

Polletni proračun

KRŠKO Prihodki v veljavnem proračunu za leto 2019 so bili načrtovani v skupni višini dobrih 40,6 milijona evrov. Kakšnih posebnosti pri realizaciji proračuna v prvem polletju letošnjega leta ni bilo, pove župan Občine Krško Miran Stanko. "Znano je, da se v prvi polovici leta po sprejetju proračuna projekti šele začenjajo izvajati, zato je nekaj nižja dinamika. Nekaj nižja dinamika je tudi na prihodkovni strani. Realizirali smo nekaj čez 40 odstotkov prihodkov in približno 36 odstotkov odhodkov, oz. približno 16,6 milijona evrov prihodkov in 14,5 milijona evrov odhodkov."

Rebalans proračuna načrtovan za naslednjo sejo

Povečanje prihodkov zaradi odškodnin na račun nerealiziranih protokolov

V načrtu je rebalans proračuna, ki naj bi bil sprejet na naslednji seji Občinskega sveta Občine Krško. "Razlog je v povečanju prihodkov, in sicer iz naslova odškodnin, ki jih dobivamo od države na račun nerealiziranih protokolov. Eden od njih je realiziran, zato imamo nekaj večje prihodke in ta rebalans bo uredil ta del našega proračuna," pojasnjuje krški župan.

S sodne poravnave v občinsko blagajno

Julija letos je namreč občina s strani države iz naslova sodne poravnave zoper toženo stranko Republiko Slovenijo prejela 4,9 milijona evrov. Gre za tožbo iz naslova izpolnitve obveznosti države na podlagi Protokola o medsebojnem sodelovanju pri umestitvi odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v prostor in zagotavljanju sredstev proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje projektov ureditve komunalne infrastrukture na območju občine Krško, sklenjenega leta 2008 med Ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Krško.

Ansat TV

krško
občinski svet
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja