Skip to main content
Petek, 22. september 2023
02.10.2022
22:22
Krški občinski svetniki so potrdili dvig cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Dvig cen komunalnih storitev

KRŠKO Za štiričlansko gospodinjstvo bo položnica od oktobra višja za približno pet evrov. Razlog za podražitev so visoke cene električne energije. Kot je na seji pojasnil direktor Sektorja komunale v družbi Kostak Jože Leskovar, je nekoč letni strošek elektrike za črpanje vode danes mesečni strošek.

Po besedah direktorja Sektorja komunale pri krškem Kostaku se je v letošnjem letu cena električne energije dvignila za od 400 do 1200 odstotkov, kar vpliva predvsem na stroške pri oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju padavinskih voda. Druge možnosti, kot da bi predlagali dvig cen komunalnih storitev, nimajo, poudarja. »Kaj to pomeni za občana? Za občana to pomeni, da se bodo cene povišale od 4,5 evre do 5,5 evra za 4-člansko gospodinjstvo, ki porabi 12 kubikov vode. Zelo mi je žal, da do tega prihaja, ampak dejansko razmere na cenovnem trgu elektrike so take, da niso vzdržne.«

Cena ravnanja z odpadki ostaja nespremenjena

Leskovar ob tem dodaja, da na črpališču že tri tedne obratujejo z agregatom, kar je skregano z ekologijo, po drugi strani pa bodo v enem mesecu na ta način lahko privarčevali do sedem tisoč evrov. »Prihajamo v tako situacijo, kot da bi bila vojna in drugače, kot povišati cen, ne znamo. Če bi znal, bi bil čarovnik.« Kot je še povedal Leskovar, imajo na Kostaku »vsaj to srečo, da imamo več dejavnosti in da cena elektrike ne vpliva na način, da bi v tem trenutku lahko porušila poslovanje. Obstajajo pa podjetja, ki se ukvarjajo samo z dobavo pitne vode in trenutna cena elektrike je tako visoka, da s tem, kar občani plačajo, pokrijejo samo strošek elektrike, ne pa stroškov plač ali česar koli drugega. Morda imamo mi to srečo, da se ukvarjamo še z drugimi dejavnostmi. Cena pogonskih goriv se je stabilizirala, zato cena ravnanja z odpadki ostaja nespremenjena. Cena električne energije pa vpliva na ceno vodooskrbe. Če je bil prej strošek elektrike za kubik načrpane vode 0,13 evra, je zdaj ta cena 0,48 evra. Mi v teh razmerah predlagamo dvig cen določenih komunalnih storitev samo zaradi dviga cen električne energije. Mi smo tudi preko komunalne zbornice poskušali doseči, da bi šli v tisti sklop cen električne energije, ki so za gospodinjstva, se pravi tiste omejene, maksimalne cene, vendar se nekatera ministrstva s tem niso strinjala. Naše cene pa neposredno vplivajo na višino položnice in na strošek plačila za občana,« je pojasnil Jože Leskovar.

"Enomrno povišanje cen električne energije"

Župan Miran Stanko pa je ob tem povedal, da je obveza koncesionarja vedno, kadar pride do večjih sprememb in odstopanj v vhodnih parametrih pri cenah, predlagati občinskemu svetu spremembo oz. neko ukrepanje. »V tem primeru je prišlo do enormnega povečanja cen električne energije, povečanje je bilo 1000-odstotno. Glede na to, da imamo preko 100 črpališč vode in se iz teh napaja celotno omrežje v krški občini, je bilo potrebno pripraviti nov elaborat in ga predlagati občinskemu svetu v potrditev ali zavrnitev, kakor koli. Pri tem gre za povečanje cene na položnici za približno 4,5 evre za tiste, ki ne uporabljajo javnega kanalizacijskega omrežja, za tiste, ki ga pa uporabljajo, pa gre za povišanje cene za 5,25 evra. Gre za razmeroma majhno povečanje, glede na to, da so tako velika povečanja cen pri vhodnih parametrih električne energije.«

Nove cene veljajo od 1. oktobra

Občinski svetnik Jože Olovec je med razpravo o tej točki predlagal, da bi koncesionarju pomagali z rezervami iz naslova tako imenovane jedrske rente. »Vse urejene družbe po svetu poskušajo v teh ekstremnih anomalijah, ki se nam zdaj dogajajo, kot našemu izvajalcu gospodarskih javnih služb, pomagati z rezervami, ki jih imajo recimo v lastnem proračunu. Mislim, da bi tu morali poiskati neko rezervo pri renti. Verjamem, da gre za enkratno zadevo, ki ni trajnega značaja in bi bilo krasno, če bi strokovne službe predlagale ali poiskale, čemu se lahko tam odpovemo.«
Občinski svetniki so sicer potrdili nove cene, ki veljajo od 1. oktobra dalje.

krško
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja