Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
16.03.2024
08:20
Foto: Envato Elements
Urejena in čista narava je sestavina kakovosti življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega turizma. Čisto, zdravo in urejeno okolje, čiste vode in zrak so bogastvo, ki nam ga je poklonila narava.

Sami moramo skrbeti za urejenost in varovanje narave. Pomemben prispevek k ohranjanju urejenega okolja so spomladanske čistilne akcije.

Kot že vrsto let tudi letos Turistična zveza občine Sevnica v sodelovanju s Komunalo Sevnica, Občino Sevnica in KŠTM Sevnica organizira in koordinira projekt čistilnih akcij v občini Sevnica. Predstavnike krajevnih skupnosti in turističnih društev poziva, da se akciji pridružijo organizirano.

Spomladanske čistilne akcije bodo v sevniški občini potekale od 22. marca do 7. aprila 2024. Lokalni koordinatorji so predstavniki krajevnih skupnosti ali predstavniki turističnih in drugih društev. Udeležba na akcijah je prostovoljna in na lastno odgovornost.

Po predhodnem dogovoru z Mojco Jazbinšek, vodjo ravnanja za odpadke na Komunali Sevnica, na številki 031 653 298, bo na dogovorjeno lokacijo dostavljen kontejner za odpadke, pobrane na čistilni akciji. Vanj se odlagajo le mešani odpadki. Za odvoz kosovnih odpadkov ima vsako gospodinjstvo v občini Sevnica na voljo enkrat na leto brezplačno dostavo kontejnerja za kosovne odpadke in odvoz.  

V želji in prizadevanju, da bi naši kraji sijali v najlepši luči, ne le za turiste, temveč tudi in predvsem za vse nas, ki tu živimo, so vsi občani lepo vabljeni, da se spomladanskih čistilnih akcij udeležijo, predvsem pa, da zavestno in pravilno ravnajo z odpadki vse leto.

Kontakti za vprašanja in prevzeme vreč za odpadke:

  • glede organizacije akcij Turistične zveze občine Sevnica: Nika Kramžar, predsednica TZOS, na tel. številki 040 948 161, 
  • glede prevzema vreč za odpadke: Alenka Kozorog, na tel. številki 051 680 288. 

Vsebino je pripravila Turistična zveza občine Sevnica. 

sevnica
komunala sevnica
kštm sevnica

Pridružite se nam