Skip to main content
Petek, 22. september 2023
21.01.2023
09:11
Pot na Polšco, januar 2023
Foto: ePosavje.com
Pred dnevi so na Poti na Polšco v Krškem začeli z obnovo dela ulice od križišča za Strmo pot do hišne številke Pot na Polšco 17. S preureditvijo dela ulice naj bi končali do pomladnih dni.

Ureditev dela ulice Pot na Polšco

V Krškem na Vidmu se ulica Pot na Polšco začne nekaj deset metrov naprej od križišča Lapajnetove ulice s Strmo potjo in se s hišno številko 76 zaključi slabih 700 metrov zračne razdalje vzhodneje ob Sremiški cesti in nad Ulico Tončke Čečeve. Pred dnevi so začeli z urejanjem ulice Pot na Polšco od hišne številke 1 do hišne številke 17.

Od glavnega krškega vrtca naprej v smeri Grmade

Na križišču Strme poti in Lapajnetove ulice so v sklopu prenove Strme poti uredili pločnik in podporni zid, ki ju bodo nadaljevali naprej po ulici Pot na Polšco vse do uvoza na pešpot. V nadaljevanju ulice bodo obnovili dotrajano cestišče vse do uvoza k večstanovanjskem bloku na naslovu Pot na Polšco 17. 

Ureditev komunalne infrastrukture

Na tem delu ulice bodo uredili celotno komunalno infrastrukturo, od ureditve kanalizacije, vodovoda, 350 metrov trase kabelske kanalizacije za širokopasovne povezave do obnove cestišča. Dela bodo končali predvidoma v naslednjih treh mesecih.

Obvoz je urejen 

Zapora ulice je trenutno pri hišni številki 1, obvoz je urejen "po zgornji strani", mimo OŠ Jurija Dalmatina Krško po Šolski ulici in Stritarjevi ulici nazaj na Pot na Polšco.

krško
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja