Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
05.06.2023
21:56
V okoljske aktivnosti družbe Kostak vključenih 600 šolarjev
Foto: Kostak, d. d.
Svetovni dan varstva okolja, ki ga obeležujemo že 50 let, v središče postavlja pomembnost varovanja okolja in ozaveščanje javnosti o okolju.

Ob svetovnem dnevu okolja

KRŠKO V družbi Kostak v ta namen izvajajo številne delavnice in predstavitve, največ za mladino. V šolskem letu 2022/2023 je bilo v tovrstne aktivnosti vključenih več kot 600 šolarjev.

Letošnji svetovni dan varstva okolja v središče postavlja iskanje rešitev za onesnaževanje s plastiko. Preplavljeni smo s plastičnimi izdelki, ki nemalokrat končajo ob cestah, v jezerih, rekah in oceanih, od tam pa v obliki mikroplastike najdejo pot tudi do naših krožnikov. Številni plastični izdelki vsebujejo tudi nevarne snovi, ki škodijo našemu zdravju.

Z zmanjšanjem uporabe plastičnih predmetov za enkratno uporabo in pravilnim ločevanjem odpadkov lahko veliko naredimo za naše okolje. Veliko lahko k temu prispevamo, če naučimo otroke skrbeti za čisto naravo. Pri tem imajo pomembno vlogo tako starši kot tudi šole, ki si prizadejo okoljevarstveno vzgojo vključevati v učni načrt. Pri tem sodelujejo s komunalnimi podjetji, ki jim z izvedbo delavnic in ogledov poskušajo približati okoljske vsebine. V družbi Kostak so tako skozi vse šolsko leto izvajali številne delavnice o oskrbi s pitno vodo in odpadnih vodah, o ločevanju odpadkov in varovanju okolja. V šolskem letu 2022/2023 je bilo v okoljevarstvene delavnice vključenih več kot 600 učencev in dijakov.

Fotogalerija (Foto: Kostak, d. d.):

V spomladanski čistilni akciji so zaposleni v družbi Kostak očistili več črnih odlagališč in drugih lokacij v naravi, a so se po dobrih dveh mesecih odpadki na številnih mestih ponovno pojavili. Večina ljudi zgledno skrbi za odpadke, žal okolico kazi neodgovorno ravnanje nekaterih posameznikov.

Današnji dan naj bo vzpodbuda za razmislek o tem, kako lahko izboljšamo svoje navade in zmanjšamo obremenjevanje okolja. Vsak lahko prispeva k čistejšemu okolju in vsak korak v tej smeri šteje.

Kostak, d. d.

kostak krško
krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja