Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
31.07.2019
12:06
Foto: arhiv ePosavje
V prvem polletju 2019 so v občinah Krško in Kostanjevica na Krki iz javnih vodovodov pili dobro pitno vodo. V nadaljevanju povzeti rezultatov nadzora kakovosti pitne vode v prvi polovici leta.

V prvi polovici leta so v Krškem in Kostanjevici pili dobro vodo

KRŠKO "Temeljno vodilo družbe Kostak, izvajalke gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, je zagotavljanje zadostnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode skoraj 26.000 uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode. V nadaljevanju so povzeti rezultati nadzora kakovosti pitne vode v prvi polovici 2019, ki ga izvajamo v sklopu notranjega nadzora pitne vode v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)," pravijo v sporočilu.

Odvzeli 202 vzorca, neskladnih zgolj 6

Do konca junija 2019 so v analizah odvzeli 167 vzorcev vode za mikrobiološke ter 35 vzorcev za kemijske analiz in pri tem je bilo 6 vzorcev (3,6 %) neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (v nadaljevanju pravilnik).

Kje in zakaj je prihajalo do odstopanj?

Mikrobiološke analize

Kot pravijo v sporočilu, je bil pri mikrobioloških analizah na sistemu Koprivnica v januarju vzorec neskladen zaradi prisotnosti Clostridium perfringensa, kot posledica taljenja snega na napajalnem območju vodnega vira. Ker dezinfekcija s klorom ni učinkovita metoda za odstranjevanje teh bakterij, je bil izdan ukrep prekuhavanja pitne vode. Do odstopanj je prišlo dvakrat tudi na sistemu Raka zaradi povišanega števila bakterij pri 37 °C. S strani NLZOH je bila dana ocena, da prisotnost omenjenih mikroorganizmov ne ogroža zdravja ljudi, vsi ostali vzorci na tem vodovodnem omrežju pa so bili skladni s pravilnikom.

Kemijske analize

Pri kemijskih analizah je prihajalo do odstopanj pri parametru motnosti, enkrat kot posledica okvare na vodovodnem omrežju v Dolnji Prekopi in dvakrat na klorni postaji Ravne na Senovem. V prvem primeru so izvedli ukrep izpiranja vodovodnega omrežja, na Senovem pa še dodatno kontrolo z meritvami po omrežju. V drugem primeru je NLZOH ocenil, da je voda kljub neskladnosti parametra motnosti zdravstveno ustrezna.

Do konca junija 2019 so v analizah odvzeli 167 vzorcev vode za mikrobiološke ter 35 vzorcev za kemijske analiz in pri tem je bilo 6 vzorcev (3,6 %) neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (v nadaljevanju pravilnik).

Stanje na Krškem polju se izboljšuje

So pa zato vzpodbudni rezultati meritev na Krškem polju, kjer je prihajalo do povečanja koncentracije nitratov. Kot dodajajo v sporočilu, so izmerjene koncentracije nitratov na viru Drnovo še nekoliko nad dopustno mejno vrednostjo 50 mg/l, na Bregah pa so bile izmerjene koncentracije med 12 in 20 mg/l.

"Kemijsko stanje se je izboljšalo"

"Monitoring podzemne vode kaže, da se je kemijsko stanje izboljšalo, na zajetju Drnovo in Brege se kaže trend upadanja koncentracij desetilatrazina," pišejo v sporočilu.

Na kakovost pitne vode vplivate tudi uporabniki sami. Redno nadzorujte interne vodovodne inštalacije, prijavite se na SMS obveščanje o pitni vodi (na www.kostak.si), spremljajte obvestila izvajalca javne službe glede ukrepov za zagotavljanje kakovosti pitne vode in o morebitnih motenj pri oskrbi ter upoštevajte navodila in priporočila.

(Kostak d.d., bš, eP)

krško
kostanjevica na krki
kostak krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja