Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
29.09.2023
12:35
Foto: Občina Sevnica
Članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se na svoji 8. redni seji sestali v sredo, 20. septembra 2023.

Poslovna cona Blanca

Po skrajšanem postopku so obravnavali predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za Poslovno cono Blanca in ga soglasno sprejeli. S programom opremljanja je opredeljeno območje komunalnega opremljanja, opredeljena je potrebna komunalna oprema, odlok pa je tudi podlaga za odmero komunalnega prispevka.

Omejitev hitrosti v naselju Dolnje Brezovo

Obravnavali so tudi predlog Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti v naselju Dolnje Brezovo. Omejitev hitrosti je uvedena na vseh poteh v naselju. Na regionalni cesti Sevnica–Blanca, ki vodi skozi Dolnje Brezovo, omejitev hitrosti ostaja nespremenjena.

 

Terenski ogledi

Članice in člani občinskega sveta so se nato udeležili terenskega ogleda aktualnih projektov, ki se izvajajo na območju sevniške občine. Med drugim so se ustavili pri novo urejeni poslovilni vežici na Velikem Cirniku.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja