Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
18.09.2019
08:30
Grafika: Ansat TV
Občina Krško v letošnjem letu začela z gradnjo novega objekta vrtca na Senovem. Trenutno poteka izbor izvajalca del. Več v nadaljevanju novice in prispevku iz oddaje Posavski tednik.

Nov vrtec bo stal za nekdanjo upravo zgradbo Rudnika Senovo

Obstoječa lokacija ne zagotavlja zelenih površin za potrebe osmih oddelkov

SENOVO Glede na veljavne normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo senovskega vrtca se je izkazalo, da obstoječa lokacija – v neposredni bližini osnovne šole – ne zagotavlja zelenih površin za potrebe osmih oddelkov, prav tako pa je dostopnost na tej lokaciji zaradi tehničnih, lastniških in posledično ekonomskih razlogov težje izvedljiva. Nov vrtec bo zato stal na drugi lokaciji, za nekdanjo upravno zgradbo Rudnika Senovo

Nov vrtec bo podoben tistemu v Brestanici

Sedanji vrtec je zgrajen po stari tehnologiji

"Vrtec Senovo je povsem nov vrtec na novi lokaciji, kajti sedanji vrtec je zgrajen po stari tehnologiji že pred krepko več kot 40 leti in ga z vsemi posegi glede sanacije ne moremo usposodobiti, da bi bil v skladu s sodobnimi predpisi," je povedal krški župan Miran Stanko. Gre za novogradnjo osem - oziroma sedemoddelčnega vrtca z možnostjo ureditve dodatne igralnice v mansardi, če bi se pokazale potrebe po dodatnem prostoru. "Bo pa precej podoben vrtcu v Brestanici. Gre za konstrukcijo, ki je v svoji zasnovi lesena gradnja. Celotna zadeva bo nekoliko dražja kot v Brestanici, po ponudbah, ki smo jih prejeli, naj bi bil projekt vreden približno 3,2 milijona evrov.

Senovski vrtec trenutno obiskuje 150 otrok

Izgradnjo vrtca bo sofinanciral Eko sklad, in sicer v višini 500 tisoč evrov. "Glavna razlika v ceni med brestaniškim in senovškim vrtcem je v tem, da bo senovški vrtec na novi lokaciji in bo potrebno urediti celotno zunanjo ureditev z dovoznimi cestami, kar potegne določen del sredstev," še pove Stanko.

Z deli naj bi pričeli še letos

Z deli naj bi pričeli že v letošnjem letu, oziroma takoj, tako župan, ko bodo vse odločbe in postopki pravnomočni. "Potem bo prišlo tudi do začetka gradnje, ki naj bi bila končana do konca leta 2021," še dodaja Stanko.

Ansat TV

krško
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja