Skip to main content
V Posavju 5.5° C Petek, 3. februar 2023
29.08.2021
13:24
Gornje Orle
Foto: arhiv ePosavje
V občini Sevnica s koncem avgusta pričenjajo z gradbenimi deli za projekt hidravličnih izboljšav.

Pričetek gradbenih del za projekt hidravličnih izboljšav

Poglavitni cilj projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica, sporočajo z Občine Sevnica. Z deli pričenjajo na dveh sklopih, prvi je Vodovod Log–Orle in vodovod Šentjanž, kjer bo potekala gradnja črpališča Šentjanž in povezav odsekov črpališč ter povezovalnih cevovodov, drugi sklop pa je Vodovod Zabukovje–Sevnica in Vodovod Handija, kjer bo potekala gradnja raztežilnikov in cevovoda, ki bo povezoval vodne vire Podskalica in višje ležeče predele severno od mesta Sevnica. Z deli bodo pričeli v ponedeljek, 30. avgusta 2021.

Projekt sofinanciran z državnimi in evropskimi sredstvi

"Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za zagotavljanje večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo," navajajo v sporočilu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, še dodajajo.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi