Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
19.01.2024
13:00
Zimska služba, Sevnica
Foto: Komunala Sevnica
Komunala Sevnica izvaja posipavanje in pluženje na okoli 253 kilometrih lokalnih cest in 382 kilometrih javnih poti, skupaj torej 635 kilometrov cest.

Zimska služba v Sevnici

Naselja in zaselki v sevniški občini se razprostirajo na od 180 do okoli 700 metrov nadmorske višine. V zadnjem obdobju so tako v nižjih predelih občine snežne razmere na cestah ob milih zimah relativno redek pojav. Kljub temu pa so bile skladno s ciljem zagotavljanja prevoznosti cest v vseh letnih časih ob začetku zimske sezone izvedene priprave na izvajanje zimske službe.

Slednjo v sklopu vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti skupaj s podizvajalci izvaja Javno podjetje Komunala, d. o. o. Sevnica. Na Logu, pri Centralni čistilni napravi Sevnica, je od leta 2015 urejen objekt za skladiščenje soli in peska. Za vsakoletno izvajanje zimske službe Komunala Sevnica nabavi in porabi od 400 do 500 ton soli in od 700 do 900 kubičnih metrov peska. V svojem naboru plužnih enot ima Komunala Sevnica 2 tovorni vozili in 5 traktorjev, ki so opremljeni s plugi in posipalci. Zimsko službo izvajajo v sodelovanju z devetimi podizvajalci.

Komunala Sevnica izvaja posipavanje in pluženje na okoli 253 kilometrih lokalnih cest in 382 kilometrih javnih poti, skupaj torej 635 kilometrov cest. Za pluženje na regionalnih cestah na območju občine Sevnica je na podlagi koncesijske pogodbe zadolženo podjetje CGP d. d. Novo mesto.

Dinamiko čiščenja cest opredeljujejo določbe Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. list RS, št. 38/2016), ki veljajo za območje celotne države. Pravilnik opredeljuje, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na občinskih cestah ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Glede na pravilnik je za vse, ki pozimi vozijo po cestah s klancem nad 10 odstotkov, prevoznost zagotovljena, če je promet mogoč z uporabo snežnih verig. Verige bi tako morale biti sestavni del obvezne opreme vozil predvsem tistih, ki prebivajo v višje ležečih predelih občine.

V sevniški občini se pluženje in čiščenje cest izvaja skladno s prioritetami vzdrževanja prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah oziroma po t.i. prednostnih razredih, v katerih so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa ob upoštevanju predvsem javnega avtobusnega prometa in geografske lege ceste.

Občina Sevnica poziva vse voznike, da redno vzdržujejo zimsko opremo svojih vozil in da po potrebi tudi obnovijo znanje vožnje v snežnih razmerah. Za varnost vseh udeležencev v prometu pa je še najbolj pomembno, da vozniki prilagodijo hitrost vožnje glede na aktualne razmere na cestah.

sevnica
zima
promet

Pridružite se nam

Novice iz Posavja