Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
15.03.2021
10:23
Strategija športa v občini Sevnica
Foto: arhiv ePosavje
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Strategijo razvoja športa v občini Sevnica do leta 2029.

Strategija športa v občini Sevnica do leta 2029

SEVNICA Vizija razvoja športa je usmerjena na šport kot kakovostno prvino zdravega načina življenja za vse občane, z raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine in v vseh življenjskih obdobjih ter v zagotavljanje pogojev za doseganje rezultatov v kategoriji vrhunskega športa.

"Omogočiti najboljšim, da napredujejo"

"Ohranjanje zdravja ljudi in vzpodbujati vadbo"

"Cilj športa je ohranjanje zdravja ljudi, hkrati pa v vsej populaciji vzpodbujati vadbo in omogočiti najboljšim, da napredujejo. Cilj ni v Sevnici graditi svetovnih prvakov, to okolje tega ne zmore. Zagotovo to morajo biti klubi na nacionalni ravni, dovolj močni in dovolj podprti s strani nacionalnih inštitucij," o športu v Sevnici pravi tamkajšnji župan Srečko Ocvirk.

"Da se športniki razvijejo do te mere, da razvijejo ves svoj potencial"

Ocvirk pri razvoju sevniškega športa pravi, "da je nujno, da sevniški šport omogoča, da se sevniški športniki razvijejo do te mere, da razvijejo ves svoj potencial. To je izkušnja v Sevnici, ki jo lahko pokažemo v praksi, tudi verjetno na teh olimpijskih igrah. To je cilj te strategije."

Strategijo športa so izdelovali več kot pol leta

Strategijo športa do leta 2029 so izdelovali v okviru občine, v okviru strokovne skupine več kot pol leta, "da so bile razprave dobro pretehtane. Skupino so sestavljali oblikovalci športa z različnih področij, pedagogi, trenerji, vaditelji, predsedniki društev, kot tudi javni zavod in občina, zato da smo pogledali vsa vprašanja športa z vseh vidikov."

(eP)

sevnica
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Poglejte tudi