Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
27.05.2022
13:26
10 let televizije ePosavje TV
Grafika: ePosavje TV
24. junija 2012 ste si na televiziji Ansat TV lahko pogledali prvo oddajo Posavski tednik. V teh desetih letih je televizija dobila novo ime in nove vsebine, z optimizmom pa zremo v prihodnost.

O preteklosti, sedanjosti in prihodnosti

Ob 10. obletnici ePosavje TV smo v pogovoru z direktorjem ePosavje MEDIA in odgovornim urednikom Tomijem Horvatom pogledali v preteklost, govorili smo o sedanjosti in pogledali v prihodnost. Pa tudi o tem, kako je nastajala posavska televizija, kako smo delovali in preživeli v epidemiji, vse skupaj pa vabimo v sredo, 8. junija, na praznovanje rojstnega dne.

ePosavje TV letos praznuje 10. obletnico delovanja. Najprej splošno vprašanje. Kako se je vse skupaj začelo?

Začelo se je pred zdaj že davnimi 10 leti, ko se je v Krškem pojavila potreba s strani občine in energetike s postavitvijo drugega energetskega stebra v tem koncu, predvsem pa zaradi velikega zanimanja občanov po ponovni obuditvi programa, kot je že nekoč bil. Krško je v preteklosti že imelo oddajo Od torka do torka, ki je bila zelo dobro sprejeta. Kabelski operater, tedanji Ansat, pa je v svojo pisarno dobival ogromno pisem, klicev in vprašanj, zakaj ni več lokalnega programa. Ta potreba je bila dejansko izražena s strani občanov, lokalna skupnost se je na to hotela odzvati in se je tudi odzvala.

Oddaja Od torka do torka je bila predvajana na televiziji Krško. Ansat TV, kot se je ob nastanku pred 10 leti televizija imenovala, je bil namenjen celotnem Posavju.

Kot kabelski operater smo se odločili, da če bomo šli v ta projekt, bomo pokrili celotno Posavje. Razumljivo je, da je Posavje zelo majhno območje za resno medijsko delo. Če bi bili skoncentrirani samo na Krško, televizija absolutno ne more preživeti. Že samo Posavje je samo po sebi zelo majhno, to je osnovna celica, ki jo je bilo nujno pokriti.

Organizacija dela je bila precejšnja, treba je bilo vzpostaviti celoten sistem …

Ravno to je bilo vse skupaj možno narediti zaradi tega, ker je bil tu lokalni kabelski operater, ki je tedaj pokrival občino Krško in ki je lahko finančno nudil zaledje temu projektu. Če ne bi bilo kabelskega operaterja, ne vidim možnosti, kako bi bilo to možno izpeljati. Poleg tega, da smo bili kabelski operater, je vse skupaj omogočil naš tedanji in sedanji lastnik, podjetje Kostak, ki je z odprtimi rokami sprejelo ta projekt in nam tedaj pomagalo v vsaki situaciji.

Kako ste takrat oblikovali ekipo? Koliko ljudi je bilo vključenih v ta projekt?

Tudi midva sva bila že skoraj na začetku tega projekta. Na začetku ni bilo ljudi, začeli smo z videostranmi, potem smo poskušali delati eno oddajo. A je bila zakonodaja v Sloveniji takšna, da ni bilo možno delati samo ene oddaje. Če smo hoteli oddajati program, je bilo potrebno sestaviti celoten program za ves teden in za vsak dan posebej, pa vse skupaj prijaviti. Ko smo delali postopek prijave, smo videli, da bomo morali narediti čisto zaresno televizijo z omejeno produkcijo. Lokalna televizija si v tako majhnem krogu, kraju, ne more privoščiti kontinuiranega programa čez ves dan. Sploh pa ne lastne produkcije, ker ni ne sredstev, ne ljudi za takšno produkcijo. Iz tega smo izhajali in pripravili programsko shemo, ki jo lahko zdaj zagotavljamo že 10 let.

Kako vas je v prvem letu delovanja sprejelo lokalno občinstvo?

Lahko bi rekel odlično, a za prvo leto nimam konkretnih podatkov. Ljudje so bili na začetku navdušeni, da se je kamera z znanim imenom začela pojavljati tudi po Krškem. Predvsem ljudje zelo radi vidijo znane obraze po televiziji, znane zgodbe in v katerih se tudi oni počutijo domače, s katerimi se lahko poistovetijo. Nenazadnje je tudi rek "Lokalna novica je kraljica" je zelo znan. Tako smo se trudili obiskati čim več dogodkov in prireditev, pokriti čim več novic. Po dveh letih smo naredili javnomnenjsko raziskavo, več kot 1000 naročnikom na kabelske storitve poslali vprašalnik in smo dobili presenetljiv rezultat, da je oddaja Posavski tednik bila peta najbolj gledana oddaja. Kar nas je zelo presenetilo, da od vseh oddaj med tistimi 200 programi ravno našo oddajo v Posavju zelo radi gledajo. To nam je dalo dodatno voljo in zagona za nadaljnje delo.

Vseh teh deset let si tudi odgovorni urednik televizije. Zato vprašanje – kako so se uresničila pričakovanje glede urednikovanja in kakšno vizijo si si zastavil?

Vedno smo si zastavili cilje in vizije kot ekipa. Nisem si jih sam zastavil, vedno smo se dogovarjali, kako in kaj bomo delali. Glede same vizije bi rad poudaril, da smo težili k temu, da naredimo osrednjo televizijsko oddajo, ki bo informirala v največji možni meri občane in občanke o lokalnih dogodkih. To mislim, da nam je uspelo. Za kaj več je potreben drugačen obseg financiranja in kadrovski obseg. In še več posluha lokalne skupnosti, kar je v teh časih zelo težko.

Začeli smo kot Ansat TV, a se je pred tremi leti ime televizije spremenilo v ePosavje TV. S tem tudi blagovna znamka. Tesno smo se povezali s spletnim portalom.

To je del te vizije. Del vizije je, da smo kaj kmalu spoznali, da televizija ni več tako primarni medij, kot je bil nekoč. Govorim o globalnih trendih, ne o lokalni skupnosti v Krškem. Na splošno vemo, da čedalje več hkrati gledamo in beremo novice z uporabo spletnih storitev in servisov. Tako tudi mi na ePosavju zdaj načrtujemo razvoj digitalnih storitev in zato smo se tudi odločili za nakup blagovne znamke ePosavje, ker smo že v viziji predvideli, da bomo selili, podvojili vsebine na televiziji tudi na spletu. V daljši prihodnosti mislim, da bo splet primarni medij, ki mora zagotoviti aktualne novice. Glede urednikovanja bi povedal še to, da je bil naš cilj, da posredujemo današnje novice. Ta del, aktualnosti in kaj se je zgodilo, kaj je danes nujno vedeti v Posavju občankam in občanom, da te informacije posredujemo naprej. Tega je manjkalo.

Bilo je veliko izzivov, eden od teh je bila zagotovo epidemija covida. Čeprav se je organizacija dela nekoliko spremenila, morali smo se – tako kot ostali – nekako znajti, pa je se je po drugi strani pokazal preplet televizije in spleta.

Kot smo mogoče bili na začetku presenečeni, ko se je vse začelo to dogajanje in nas je epidemija presenetila, se je hitro pokazal smisel našega delovanja. Nikoli nisem bil tako prepričan v smiselnost tega početja, v to kar počnemo, kot v času epidemije. Izkazalo se je, da lahko na raznolike načine pomagamo občanom in v trenutkih, ko niso imeli drugih informacij. In ko nismo imeli drugih možnosti druženja, informiranja. Rad bi se zahvalil celotni ekipi, ki je takrat požrtvovalno zbirala informacije o stanju okuženosti, o pomoči, ki jo lahko dobijo. Tu je bilo ogromno dnevnih informacij, ki so bile zelo potrebne in koristne v tistem trenutku. Poleg tega smo dobili kar nekaj klicev starejših občanov in za katere vemo, da zelo radi gledajo našo televizijo. Spremljanje svetih maš v cerkvah ni bilo več mogoče, odzvali smo se na pobudo tedanjega krškega župnika Mitje Markoviča, vzpostavili smo sistem za prenos prek spleta, da smo jim lahko omogočili vsakodnevno spremljanje. V prvih mesecih epidemije je bilo za to populacijo ključnega pomena. Kasneje smo še kar nekaj dni dobivali zahvale, da smo to naredili. Občina je imela kup prireditev, ki jih ni mogla izvesti. Ena takšnih je bil prižig lučk, ki so jih občani zelo radi doživeli v živo. V času epidemije te možnost ni bilo, naredili smo oddaje in prižig lučk približali gledalce. Koliko nam je uspelo, bodo ocenili gledalci. Trudili smo se po vseh močeh. Ravno to je celotni ekipi vlilo upanja in dokazalo, da je vredno to, kar počnemo in da ima dodano vrednost za okolje.

Trenutno stanje, kako je danes … Deset let obstoja je dosežek za televizijo.

Smo v prehodnem obdobju. Ocenjujem, da se moramo še okrepiti z novicami na spletu. Televizija prehaja v spletni format, producirali bomo še bolj kompaktne, še bolj aktualne novice. Pred nami so izzivi modernega načina komuniciranja. Poudarek bo na aktualnih dogodkih, ki bi jih radi prenašali v živo prek naših kanalov, kjer vidimo dovolj prostora.

Letos praznujemo 10. obletnico. Ob tem pripravljamo dogodek za Posavke in Posavce.

Najprej bi se rad zahvalil celotni ekipi, ki je v teh letih stala ob strani in s katero smo vse to delali in naredili. Zahvalil bi se tudi vsem našim podpornikom, od lokalne skupnosti do našega lastnika, do vseh poslovnih partnerjev, s katerimi sodelujemo in nenazadnje vsem gledalkam in gledalkam, ki nas podpirajo in z nami soustvarjajo vsebine. Ob tem bi rad vse občane povabil, da se nam 8. junija v Kulturnem domu Krško pridružijo. Obljubimo, da ne bomo dolgovezili z dolgimi govori in običajnimi ceremonijami, ampak jim bomo ponudili prvovrstno zabavo, ki jo v tem času vsi zelo potrebujemo. Resnično vabljeni vsi skupaj.

10 let ePosavje TV
eposavje tv
napovednik
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja