Skip to main content
Petek, 1. december 2023
20.07.2023
21:10
Skupščina družbe Kostak, d. d.
Foto: Kostak, d. d.
V četrtek je v Krškem potekala 30. skupščina družbe Kostak.

30. skupščina družbe Kostak

KRŠKO Delničarji družbe Kostak so se na 30. redni skupščini, ki je potekala 20. julija 2023, seznanili z letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2022, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, odločali so o uporabi bilančnega dobička, odobrili so delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter jima podelili razrešnico.

Imenovali revizorja za poslovno leto 2023

"Revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., iz Ljubljane je bila na predlog nadzornega sveta imenovana za revizorja družbe za poslovno leto 2023," so sporočili iz družbe Kostak.

kostak krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja