Skip to main content
V Posavju 4.8° C Sreda, 7. december 2022
30.05.2022
13:46
Hidroelektrarna Brežice, pretočna akumulacija
Foto: arhiv ePosavje
Kot je razvidno iz sporočila po dopisni seji Vlade Republike Slovenije, so v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstili nov projekt Center obnovljive energije.

Center obnovljive energije

LJUBLJANA Kot pravijo v sporočilu, projekt zajema vzpostavitev Centra obnovljive energije (COE) v bližini hidroelektrarne Brežice v regiji Posavje. V centru bosta delovala dva programska sklop - Središče za upravljanje pretočnih akumulacij in poplav ter Središče virtualnega obsavskega prostora.

Vizija centra: Postati vodilni nacionalni center za promocijo obnovljivih virov energije

V sporočilu lahko preberemo, "da je v okviru Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe (za leti 2022 in 2023)  predviden ukrep Promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi. Višina sredstev znaša v letu 2023 znaša 1.500.000 evrov. Vizija COE je postati vodilni nacionalni center za promocijo obnovljivih virov energije in hkratni skrbi za okolje. Poslanstvo je usmerjeno k uresničevanju načela skrbi za našo zeleno – obnovljivo energijo ter okolje pod sloganom »V zeleni je moč«."

V Kušljanovi vili

Center obnovljive energije bo v prvi vrsti, tako v sporočilu, kot strokovno operativni center namenjen izboljšanju rednega delovnega procesa družbe HESS ter povezovanju pri zagotavljanju poplavne varnosti v sinergiji z obvladovanjem okoljskih dogodkov, kot so visoke vode, podnebne spremembe, ekološke nesreče, suše, potresi, in drugo). Kakor še dodajajo, "pri tem bomo iskali skupne rešitve z različnimi deležniki, se medsebojno obveščali in izmenjevali podatke (ARSO, Regijski obveščevalni center, gasilci, ribiči, lokalne skupnosti, partnerji projekta WACOM)." 

O zanimanju ljudi v obnovljive vire energije

Direktor družbe HESS Bogdan Barbič je ob nedavnem odprtju ulične razstave »Kušljanova vila in njeno življenje«, povedal, da pri razvoju obnovljivih virov ugotavljajo, "da je poznavanja na tem področju relativno malo, zanimanje ljudi pa je veliko. Brez posebne promocije smo namreč na ogledih hidroelektrarn letno beležili več tisoč obiskovalcev, zato je bila odločitev za vzpostavitev centra, kjer bi se lahko znanja željni seznanili z različnimi tehnologijami, s pomočjo katerih lahko iz obnovljivih virov pridobivamo električno energijo, logična."

Barbič: "Objekt bo v celoti samooskrben"

Objekt nameravajo tudi fizično razširiti. Barbič je napovedal, da bodo dogradili večnamensko dvorano s pogledom na hidroelektrarno, zgradili atrij ter uredili okolico, da bo primerna za dogodke za potrebe družbe HESS in širše. "Objekt bo v celoti samooskrben, brez priključka na omrežje, napajan samo iz obnovljivih virov. Ponujal bo digitalno doživetje in vsebine predstavljal z moderno tehnologijo za vizualizacijo navidezne resničnosti," dodaja.

hidroelektrarne
brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja