Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
01.08.2023
13:17
GEN energija
Foto: arhiv ePosavje
Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) je konec julija sprejela sklep, da bilančni dobiček družbe GEN energija za leto 2022 ostane nerazporejen, posodobili tudi nov akt o ustanovitvi družbe.

Nov Akt o ustanovitvi družbe

KRŠKO Konec julija je uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) na seji sprejela sklep s sedmimi točkami. Ena od teh je bila, "da se je ustanovitelj seznanil z revidiranim Letnim poročilom družbe GEN energija, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom Skupine GEN energija za leto 2022, z Revizorjevima poročiloma ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila."

Razrešnici poslovodstvu in nadzornem svetu, JEK2

Ob tem bo bilančni dobiček za leto 2022, ki znaša 19.201.980,35 evrov, ostal nerazporejen. Prav tako je ustanovitelj podelil razrešnico poslovodstvu družbe GEN energija za poslovno leto 2022. "Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica," dodajajo. Prav tako je so razrešnico dobili nadzorniki, ustanovitelj se je seznanil še s poročilom o statusu projekta JEK2, ki vsebuje tudi informacijo o analizah in študijah, izvedenih v 2022.

"... če je v poslovodstvo imenovan le generalni direktor, ..."

Sedma točka nedavno sprejetega sklepa pa je, "da je ustanovitelj sprejel nov Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija, d. o. o., ki je v prilogi tega sklepa, in s katerim se nadomešča do sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija, d. o. o., 19. januarja 2022. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register skladno s predpisi." V aktu je dodan 26. člen, v katerem piše, da "če je v poslovodstvo imenovan le generalni direktor, ta do imenovanja še vsaj enega direktorja (člana poslovodstva) sam vodi posle družbe ter predstavlja in zastopa družbo samostojno."

GEN energija samo z generalnim direktorjem

Po nedavnem imenovanju Danijela Levičarja za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, kjer bo skrbel za projekt JEK2, je v poslovodstvu družbe GEN energija le generalni direktor Dejan Paravan. Od lanskega decembra je z mesta finančne direktorice družbe sporazumno odšla Gordana Radanovič.

gen energija
energetika
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja