Skip to main content
Torek, 16. april 2024
18.09.2023
18:11
Na današnji seji Državnega zbora je potekala razprava o izpustih iz tovarne Vipap v Krškem. Poslanka Tamara Vonta je izpostavila skrbi prebivalcev Krškega glede potencialno zaskrbljujočih izpustov.

Poslanka Vonta zastavila vprašanja ministru

Tamara Vonta, poslanka poslanske skupine Svoboda, je ministru za okolje, podnebje in energijo, mag. Boštjanu Kumarju, zastavila vprašanja o trajnem merjenju in nadzoru izpustov. "Ljudje enostavno želijo vedeti, kaj se dogaja, kakšen zrak dihajo in ali obstaja ves potreben nadzor nad delovanjem teh obratov," je dejala poslanka in dodala, da se izpusti in sežigi dogajajo predvsem ob koncih tedna in ponoči, kar dodatno vzbuja skrbi med prebivalci.

Minister Kumer odkriva kompleksnost problema

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je poudaril, da v letu 2023 inšpekcijski postopki še niso zaključeni: "V letu 2023 je bilo ponovno opravljen inšpekcijski pregled. Zaenkrat ni bilo ugotovljenih kršitev, ki bi bile neskladne s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem. Vendar so bili odkriti nekateri problemi, ki zahtevajo dodatne popravljalne ukrepe. Ne morem pa prejudicirati kako se bo ta inšpekcijski postopek končal".

Z novo razpravo v Državnem zboru ostaja odprto vprašanje o učinkovitosti in transparentnosti sistema nadzora nad okoljskimi izpusti. Kljub zagotovilom ministra Kumra je jasno, da problematika zahteva še nadaljnjo pozornost in ukrepanje. Prihajajoče seje Državnega zbora bodo morda ponudile dodatne odgovore in rešitve za to perečo težavo.

Objavljamo zapis poslanskih vprašanj s seje Državnega zbora.

Tamara Vonta "hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovani minister, v preteklih tednih je bila v medijih znova bolj izpostavljena tema problematika sosežiga. Namreč, 1. septembra se je začelo zbiranje podpisov v podporo predlogu sprememb Zakona o varstvu okolja, s katerim bi se dopustne mejne vrednosti emisij zdravju škodljivih snovi za sosežigalnice izenačile s tistimi, ki veljajo za sežigalnice. Toda četudi so prebivalke in prebivalci občine Kanal ob Soči v zvezi s to problematiko sicer najbolj izpostavljeni, žal niso edini, ki so zaradi življenja v bližini takšnih obratov pahnjeni v nemogoče življenjske razmere in katerih zdravje je za to ogroženo, govorimo še o nekaterih drugih krajih in sicer v Račah, Lendavi, Mengšu in v Krškem. Prebivalci Mestne občine Krško, predvsem tisti, ki živijo na levem bregu reke Save, delu mesta, imenovanem Vidiem, in pa tudi Stara vas že več kot dve leti opozarjajo na nemogoče razmere življenje v bližini tovarne Vipap Videm Krško in ob dejavnosti sosežiga odpadkov v tem industrijskem obratu. Dvorišča, balkoni, zelenice in zrak so pogosto polni prahu, pepela, obenem je pa tudi veje grozljiv smrad iz čistilne naprave, ki se nahaja prav na tem območju tovarne Vipap. Zanima me kakšne nadzore na temu področju in območju izvajajo pristojne institucije in kakšne ugotovitve se, če sploh, pridobijo na njihovi podlagi? Hvala".

mag. Bojan Kumer "Hvala lepa za vprašanje. Ja, tematika je kar obširna, tako da še s tega zornega kota posebna hvala, da lahko mogoče malo več stvari razjasnimo takole v živo. Tematika izenačevanja standardov sosežiga in pa sežiga je že kar nekaj let dolga. Lotevajo se različno od države članice znotraj evropskega prostora. Na nivoju Evropske unije ni enotnih rešitev, vsaj zaenkrat še ne, so pa na obzorju prvi vidiki. Mogoče Slovenija tukaj ne bo čakala na neko skupno enotno evropsko rešitev in se že spogledujemo na nek način kako izenačiti te standarde sosežiga in sežiga vendar moramo tukaj absolutno paziti in upoštevati stroko namreč v mnogih državah članicah standardi še niso izenačeni in se predvsem razlikujejo od naprave do naprave. Zdaj naprave, ki sežigajo ali pa sosežigajo odpadke, morajo imeti pridobljeno okoljevarstveno soglasje in pa okoljevarstveno dovoljenje in v postopku pridobivanja se preverijo vsi vplivi nameravanega obsega na okolje in pa tudi zdravje ljudi. Zdaj, v okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo, ki je pristojno za dovoljenja in pa seveda za presoje, določi posebne pogoje in pa ukrepe te iste naprave kako lahko deluje in pa seveda potem tudi obveznosti upravljavca naprave, kakšni standardi se morajo izvajati in pa kakšen monitoring, kakšni ukrepi in tako dalje. Okoljevarstvena mnenja se seveda lahko spreminjajo in seveda se posodabljajo. Večinoma, in to je sreča, se zaostrujejo, ker tudi evropska zakonodaja na tem področju se je v zadnjem desetletju zelo poostrila, enako tudi slovenska in temu primerno so sledile tudi posodobitve posameznih okoljevarstvenih dovoljenjih, da bom dejansko eksplicitno navajal kaj vse je v naših okoljevarstvenih dovoljenjih dovoljeno in so tudi razlike od, tako kot ste omenili naprave v Račah, pa naprave v Leku, naprave v Anhovo, pa v Vipap, imamo v Sloveniji poseben posebno inštitucijo, ki se ukvarja in pa stalno monitoringa Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, ki je izvedel svoje nadzore v preteklih treh letih, posebej bom omenil, ko ste ga izpostavili v posebnem, posebej ste izpostavili Vipap. Ampak kar se tiče inšpekcijskega nadzora za tovarno kemičnih izdelkov v Račah je bil opravljen inšpekcijski nadzor leta 2020, tako glede emisij kot sežigalnice odpadkov in nepravilnosti takrat niso bile ugotovljene. Ravno tako se je poseben pregled omenil, bil opravljen v letošnjem letu, ravno tako nepravilnosti niso bile ugotovljene. Kar se tiče Leka Mengeš, v letu 2022 opravljen pregled ni bilo ugotovljeno, oziroma meritve so, ugotovljeno je bilo, da meritve ne izkazujejo preseganih mejnih vrednosti glede hrupa v okolju in pa ravnanja z odpadki, skladiščenja nenevarnih količin, itd. ravno tako ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti, enako tudi v Lendavi. Kar se tiče pa Salonita Anhovo, je pa malce zadeva daljša, ima daljšo brado, bo kar veliko aktivnosti na tem obratu in me veseli, da ste ga posebej izpostavili in je tudi na nek način pod stalnim inšpekcijskim nadzorom. Zdaj prvi malo bolj tak oster je bil leta 2019 poostren nadzor izvajanja ukrepov okoljevarstvenega dovoljenja, kjer so se pregledala skoraj dobesedno vsa področja, od emisij, ki se jih imitira v zrak, od odpadnih vod, hrup, ravnanje z odpadki. Takrat kršitve kljub dolgemu inšpekcijskemu postopku niso bile ugotovljene. Kasneje, leto 2020 ravno tako še enkrat na podlagi prijave ravnanja z odpadki spet niso bile kršitve ugotovljene v letu 2021. Ponovno grem za to, da pridem potem tudi do novejših inšpekcijskih pregledov. Če zdaj ne bom uspel, bom pa nadaljeval svoj odgovor v drugem delu, ker bom zdaj prekinjen, če mi bo dana priložnost. Hvala".

Tamara Vonta "ja, hvala lepa. Seveda z veseljem poslušamo o tem še naprej namreč, dogaja se namreč, da je včasih do teh podatkov o inšpekcijskih pregledih ipd. zelo težko priti. Recimo, če ravno govorim o tistem področju, o tistem območju, ki ga najbolj poznam, in to je pač v Krškem, so pristojne inštitucije v svojih trajnih meritvah v letih 2020, 2021, 2022 že ugotovile, da z izpusti tovarna čezmerno obremenjuje okolje, opozarjale so tudi Center za obveščanje 112, ki je večkrat obvestil, tudi inšpektorat. Je pa zelo zanimivo, da se recimo konkretno tam sežigi dogajajo predvsem ob koncih tedna in predvsem ponoči. Skratka, ljudje enostavno želijo vedeti, kaj se dogaja, kakšen zrak dihajo in kaj, ali imajo res vse potrebne ali obstaja ves potreben nadzor nad delovanjem teh obratov, da rečem. Hvala".

mag. Bojan Kumer "hvala. Bom izkoristil ves čas, da vam podrobno podam informacije; lahko pa to tudi kasneje pošljemo na pisno. Prišli ste res do leta 2022 in 2023, kjer so se monitoringi oz. pregledi izvajali malo bolj na gosto, tudi zaradi tega in seveda težav, ki jih sami omenjate. Zdaj, v letu 2022, se je naredil poseben nadzor na področju trajnih meritev emisij snovi zraka, in posebno poročilo je bilo izdelano. Takrat, v prvem delu, se ni ugotovila nobena kršitev. Potem se je še, v drugi zadevi prav tako v letu 2022, poseben nadzor izpustov tako komunalnih kot industrijskih odpadnih voda iz družbe Vipap in v zvezi z morebitnimi sumljivimi nelegalnimi iztoki izvedel; in ravno tako lani te kršitve še niso bile ugotovljene, vsaj ne takšne, ki bi bile neskladne s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem.

V letu 2023 je bilo ponovno opravljen inšpekcijski pregled področja emisij snovi v vode; zavezanec je predložil in preložil poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno napravo, se pravi za čistilno napravo za leto 2022, se pravi za leto nazaj, in celotni obratovalni monitoring odpadnih voda. To poročilo je izdalo pooblaščeni izvajalec, in iz tega poročila za leto 2022 se je potrdilo, da niso bile kršitve, kar se tiče emisij oz. prekomernega obremenjevanja odpadnih voda.

Potem so bile posebej nadzorovane oz. pregledane velike kurilne naprave, označba K4, kurilna naprava K5 in velika kurilna naprava K6, v obdobju od 1. 4. 2023 dalje. Tudi zaradi tega, ker so bile ugotovljene, naknadno, da je potrebno opraviti servis in popravilo te naprave, gre za avtomatski merilni sistem za merjenje emisij zraka in tudi kalibracijo.

Zdaj, vsi ti pregledi na posamezni napravi so pokazali, da so določene kršitve oz. da določeni popravljalni ukrepi niso bili izvedeni, in zaradi teh preteka določenih rokov, ko bi se morale kršitve odpraviti, je bil tudi že izdan sklep o nedovoljeni kršitvi, in na inšpektoratu smo dovolili izvršbo. Tako da inšpekcijski postopek iz tega drugega dela postopka še ni končan in se vsekakor nadaljuje vse do izvršitve z odločbo odrejenih inšpekcijskih ukrepov. Tako da ne morem prejudicirati, kako se bo ta inšpekcijski postopek končal".

vipap videm krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja