Skip to main content
Ponedeljek, 29. maj 2023
26.03.2023
22:18
Posavski župani so na 9. seji sveta Posavskega muzeja Brežice podali soglasje k imenovanju direktorice Posavskega muzeja Brežice kandidatki Alenki Černelič Krošelj, dosedanji direktorici muzeja.

Muzej, ki povezuje Posavje

BREŽICE Skupni organ Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Mestne občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice, ki ga sestavljajo župani teh občin, je na 9. seji obravnaval več točk, med temi tudi presežek prihodkov nad odhodki muzeja za leto 2022, program dela in finančni načrt za leto 2023 ter soglasje k imenovanju direktorice Posavskega muzeja Brežice kandidatki Alenki Černelič Krošelj, dosedanji direktorici muzeja. Po zaključku seje so si pod vodstvom direktorice tudi skupaj ogledali prenovljeni Vodovodni stolp.

Kot so dejali župani občin Brežice, Kostanjevica na Krki, (Mestne občine) Krško in Sevnica – Ivan Molan, Robert Zagorc, Janez Kerin in Srečko Ocvirk so z delovanjem muzeja zadovoljni, saj ta izvaja programe po celotnem Posavju, ki povezujejo. Od projekta Gradovi Posavja, ki uspešno neformalno združenje upravljavce šestih gradov v Posavju do prireditev v brežiškem gradu, sodelovanja pri obnovi Brivsko-frizerskega salona Kreutz v Sevnici, obnovi šole v Črneči vasi pri Kostanjevici na Krki do načrtov za obuditev Drnovega oz. Neviodunuma kot arheološkega parka s poudarkom na rimski dediščini v krški občini. Prenova Brivsko-frizersko salona Kreutz je prejela Murkovo priznanje, ki ga podeljuje Slovensko etnološko društvo. V muzeju so ponosni na to, da so v upravljanje prevzeli popolnoma obnovljeni Vodovodni stolp, ki se mu bo konec aprila pridružil še novozgrajeni paviljon kot prostor za spremljajoče dejavnosti v stolpu.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Župani so se strinjali, da je Posavski muzej Brežice ena od tistih regijskih inštitucij, ki Posavje res razume kot kulturno, gospodarsko in družbeno povezan prostor. Največji financer muzeja je sicer Ministrstvo za kulturo (60 %), sledijo občine s svojimi proračunskimi sredstvi, 12 % prihodkov pa je v preteklem letu muzej ustvaril sam, v sklopu nejavnih virov (vstopnine, najemnine, ipd.), kar je več od povprečja muzejev v Sloveniji in Evropi (povprečno 5-6%,). Skupno število obiskovalcev muzeja, Vodovodnega stolpa, prireditev in programov Posavskega muzeja Brežice ter zunanjih organizatorjev je bilo v letu 2022 33.234, kar je za 78,87 % več kot prejšnje leto. V preteklem letu je muzej v sklopu različnih projektov zaposloval pet mladih strokovnih sodelavcev, zaposlujejo pa tudi invalide.

Kot je dejala kandidatka za ponovno imenovanje za direktorico Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, bo leto 2023 v muzeju v znamenju mednarodnega projekta 450 let kmečkega upora, ki povezuje slovenske in hrvaške inštitucije. V načrtu je tudi prenova stalne razstave – saj je posavski muzej edini muzej v Sloveniji s stalno razstavo o kmečkih uporih. Sicer pa muzej sodeluje in izvaja svoje progame po celotnem Posavju, povezuje pa se tudi v širšem mednarodnem prostoru.

Občina Brežice

brežice
posavski muzej brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja