Skip to main content
Nedelja, 14. april 2024
24.07.2023
11:42
Ploščad na Svetem Vidu
Grafika: arhiv ePosavje
Na javni razpis za ureditev razgledne točke na Sv. Vidu v Brežicah sta tudi v drugo prišli dve ponudbi. V Brežicah so objavili, da je bila najugodnejša ponudba dopustna in da bodo podpisali pogodbo.

Razgledna ploščad na Svetem Vidu

BREŽICE Zdaj pa vendarle bo. Občina Brežice je v petek objavila odločitev v postopku oddaje javnega naročila za ureditev razgledne ploščadi na Svetem Vidu (Šentvidu) nad Čatežem. Prvič so razpis objavili že lanskega junija, projekt so prijavili na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah in sredi letošnjega maja razpis ponovili. 

Prišli dve ponudbi, najugodnejša dopustna

V petek so tako razkrili, da so prejeli dve ponudbi - družbe HPG Brežice d.o.o. za 152.231,40 evrov in Rafael d.o.o. za 156.219.57 evrov (z DDV). "Ob preverjanju ponudbene dokumentacije ter skladnosti ponudbe ponudnik HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28a, Brežice v partnerstvu s Kostak, d. d., Leskovška cesta 2a, Krško z zahtevami in pogoji iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, ali je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev ter ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, je strokovna komisija ugotovila, da je ponudba dopustna," piše v obrazložitvi. Podpis pogodbe bo najpozneje v sedmih dneh od pravnomočnosti te odločitve, predvidoma v začetku avgusta.

Razgledna ploščad na Sv. Vidu

Na ploščadi klop, daljnogled in drog za zastavo

Nova razgledna ploščad bo v obliki plastnice predstavljala "skoraj polkrožni podaljšek hriba, ki omogoča uporabniku korak dlje od varnega in širši pogled v daljavo - skrajnih dimenzij 6,3 x 13,7m (osrednji del 6,2x10m), višine tlaka 4,3 metra nad terenom, zato spada med nezahtevne objekte."

Jeklena konstrukcija

Osnovna konstrukcija ploščadi bo iz iz jeklenih profilov, z možnostjo sestavljanja na lokaciji iz manjših konstrukcijskih delov. Temeljenje bodo uredili prek dveh armiranobetonskih pasovnih temeljev. Ograja bo iz jekla, tlaki bodo iz lesenih podnic avtohtonega lesa, iz kostanja in lesene podkonstrukcije. Na ploščadi bo klop, daljnogled in 6 metrov visok drog za državno zastavo.

brežice

Pridružite se nam