Skip to main content
Ponedeljek, 29. maj 2023
20.03.2023
18:15
Gasilska zveza Brežice z novim predsednikom
Foto: Občina Brežice
V petek, 17. marca, je v gostilni Cetin na Mostecu potekala 68. redna letna skupščina Gasilske zveze (GZ) Brežice, na kateri so delegati izvolili novo vodstvo zveze in novega predsednika.

Gasilska zveza Brežice ima novega predsednika

BREŽICE Na skupščini Gasilske zveze Brežice se je 64 delegatov iz 32 prostovoljnih gasilskih društev v občini seznanilo z različnimi poročili o delovanju zveze v preteklem letu in izvolilo funkcionarje za mandatno obdobje 2023-2028. Brežiško gasilsko zvezo bo v novem mandatu vodil novi predsednik Benjamin Kodrič iz matičnega društva Prostvoljnega gasilskega društva Skopice. Kot je dejal, si želi nadaljevati dobro sodelovanje tako znotraj gasilske zveze kot z lokalno skupnostjo, ter da bo v tem mandatu gasilska zveza namenila večjo pozornost tako mladim kot veteranom.

Poveljniku podelili še en mandat

Aktualnemu poveljniku GZ Darku Leskovcu so delegati ponovno zaupali mandat za poveljnika Gasilske zveze. Ob tem je dejal, da novi mandat prinaša veliki izzivi med katerimi je zagotovo največji priprava in uskladitev dolgoročnega načrta opremljanja z osebno zaščitno opremo, gasilsko opreme in tehniko ter z gasilskimi vozili za naslednjih 25 let. To bo poseben izziv za usklajevanja zaradi rasti cen. Poveljnik je poudaril, da mora v občini nemoteno delovati javna gasilska službe, gasilske enote so kategorizirane na osnovi meril Gasilske zveze Slovenije (GZS) in morajo biti tudi opremljene v skladu z merili. "Vse ostale naloge so že utečene in verjamem, da bomo te naloge, ki so v prid občanom, delali z odliko in vse naloge tudi uspešno zaključili uspešno zaključili," je dodal poveljnik.

Dosedanji predsednik prejel odlikovanje 2. stopnje

Svoj mandat vodenja brežiške gasilske zveze je zaključil dosedanji predsednik Herman Premelč. V zahvalo in priznanje za uspešno delo je na predlog gasilske zveze prejel gasilsko odlikovanje 2. stopnje. V svojem nagovoru se je zahvalil za sodelovanje in svojemu nasledniku zaželel uspešno vodenje gasilske zveze.

Izvolili tudi delegate za kongres in plenum Gasilske zveze Slovenije

Na skupščini so delegati izvolili tri stalne delegate, ki bodo sodelovali na Kongresu Gasilske zveze Slovenije (GZS) in ki bodo opravljali tudi funkcijo stalnih delegatov na Plenumu. Novi delegati so predsednik GZ Benjamin Kodrič, poveljnik GZ Darko Leskovec in tajnik GZ Kristijan Simončič. Nadomestne delegate bo določil upravni odbor GZ s sklepom na svoji redni seji.

O pomenu gasilskih društev

V svojem pozdravnem nagovoru se je župan Občine Brežice Ivan Molan najprej zahvalil gasilkam in gasilcem za njihovo pomembno in požrtvovalno delo. Dejal je, da so gasilska društva in zveza izjemnega pomena tako za zagotavljanje požarne varnosti kot tudi za delovanje občine. Prostovoljna gasilska društva so stičišča delovanja v svojih krajih. Župan se je zahvalil vsem dosedanjem funkcionarjem in poveljstvu ter  zatrdil, da bo občina še naprej sodelovala in pomagala pri sofinanciranju gasilske zveze Brežice.

Na skupščini tudi kolegi iz sosednjih gasilskih zvez

Zbrane delegate na skupščini so pozdravili tudi kolegi iz sosednjih gasilskih zvez – iz obmejnih gasilskih zvez Brdovec, Zaprešič, Dobravica iz sosednje hrvaške in gasilskih zvez Šmarje pri Jelšah, Sevnica in Krško. V imenu posavskih gasilcev in Gasilske zveze Slovenije je topel pozdrav in zahvalo brežiškim gasilcem namenila predsednica GZ Krško in članica upravnega odbora GZ Slovenije Ana Nuša Somrak.

V devetih sektorjih 32 gasilskih društev

Delovno predsedstvo skupščine je pod vodstvom Jožeta Savnika vodilo skupščino po točkah dnevnega reda, katerega večji del so bila različna poročila – poročilo o delovanju članic, komisije za mladino, komisije delo veteranov, nato še operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo o delu nadzornega odbora, poročilo verifikacijske komisije in operativno poročilo, ki ga je predstavil poveljnik Gasilske zveze Brežice. V GZ Brežice je vključenih 31 prostovoljnih gasilskih društev in eno industrijsko društvo v devetih sektorjih, v sklopu katerih deluje 523 operativnih gasilcev in 60 rezervnih operativcev.

Lani opravili 92 interencij

V letu 2022 so opravili 92 intervencij in pomagali pri gašenju požarov na Krasu – v treh izmenah je sodelovalo 111 brežiških gasilcev s 32 vozili, je dejal poveljnik Darko Leskovec. V lanskem letu so izvedli občinsko tekmovanje v Brežicah, na katerem je nastopilo 13 tekmovalnih enot. Najboljše uvrščene tekmovalne enote so se uvrstile na regijsko tekmovanje v Krškem. Na državno tekmovanje se je uvrstila tekmovalna enota članov B PGD Spodnja Pohanca.

Vaja Brežice 2022

Štab operative je pripravil in izvedel vajo gasilskih enot Gasilske zveze Brežice »Brežice 2022«. Vaja, na kateri je sodelovalo 29 gasilskih enot in 296 gasilcev, je potekala na sedmih lokacijah, V tem času so izvedli vse postopke in usklajevanja izdelave kartografije občine Brežice za potrebe vodenja intervencij požarov v naravnem okolju in drugih nesreč za nivo Gasilske zveze Brežice, sektorje in PGD. Kartografija bo v prvi polovici leta 2023 na voljo v tiskani in elektronski obliki vsem udeležencem zaščite in reševanja Občine Brežice.

Za letos načrtujejo dobrih 550.000 odhodkov

Finančni in delovni plan temeljita na sklenjeni pogodbi o opravljanju javne gasilske službe med Občino Brežice in izvajalci javne gasilske službe (GZ, PGD) ter sklenjenim aneksom št. 4 ter 5., katerih sopodpisnik je tudi Gasilska zveza Brežice. "Osnovo prihodkov gasilske zveze tvorijo sredstva občinskega proračuna. Vsi skupni načrtovani odhodki GZ Brežice za leto 2023 znašajo 551.121 evrov, večinski delež predstavljajo sredstva za investicije v opremo in tehniko," so sporočili z Občine Brežice.

Tudi letos nabave vozil

Pred gasilci je dobava dveh vozil za prevoz moštva za Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Brežice – okolica ter še iz lanskega načrta nabave vozilo za PGD Mihalovec ter priprave na razpis za dobavo in izdelavo vozila GVC-1 za PGD Velika Dolina. Povečanje sredstev načrtujejo tudi pri nabavi sredstev za zaščito dihal, nabavo cevnega materiala in ostale opreme glede na predlog Poveljstva ter zaščitno opremo za gasilce, na teh postavkah je predvidenih skupaj dobrih 300.000 evrov.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

gasilci
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja