Skip to main content
V Posavju -1.2° C Sreda, 8. februar 2023
20.09.2021
20:59
Sevnica, oktober 2020
Foto: ePosavje.com
V Sevnici so končali projekt glasovanja za participativni proračun za leto 2022. V letošnjem SMS glasovanju so občani oddali 1037 glasov, potrdili so 22 projektov. In kateri vse so ti projekti?

22 projektov za participativni proračun Občine Sevnica za leto 2022

SEVNICA Na razpis »Sobivam, sodelujem, soodločam« za umestitev projektov v participativni proračun Občine Sevnica za naslednje leto so prejeli 41 prijav projektov, strokovna komisija je ocenila, da je bilo 31 projektov primernih za uvrstitev na glasovanje. Prejšnji teden se je glasovanje zaključilo, v proračun 2022 bodo uvrstili 22 izglasovanih projektov v skupni vrednosti 119.721 evrov.

Blanca, Dolnje Brezovo, Studenec

Med projekti, ki jih bodo uredili v naslednjem letu, so tako nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu, obnovitev dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem, postavitev ograje za lovljenje žog v Rovišču pri Studencu ter ureditev razsvetljave na odru Gasilskega doma Studenec in nakup ter namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca, pa tudi postavitev hidranta na območju zaselka Agrež–Blanca.

Sevnica, Boštanj

Na območju Krajevne skupnosti Sevnica bodo obnovili prostore DoMladih, dopolnili ureditve sprehajalnih poti ob Savi ter v Sevnici posodobili novoletno okrasitev. Med projekti v Krajevni skupnosti Boštanj je osvežitev prostorov TVD Partizan Boštanj, zamenjava inventarja in izboljšave v večnamenskem domu na Logu ter postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob Savi na Logu.

Krmelj, Šentjanž

Na območju krajevnih skupnosti Krmelj in Šentjanž bodo uredili dvignjeno leseno pot čez nizko barje Tk pav, uredili turistično informacijsko točko in postajališče za avtodome v Šentjanžu ter uredili vas Leskovec.

Tržišče, Primož, Loka, Zabukovje

V Češnjicah bodo postavili koše za košarko, na Škovcu javne solarne svetilke, ob igrišču v Tržišču fitnes naprave, na Telčah pa otroška igrala. V Loki bodo postavili klopi, na Razborju bodo uredili leseno parkovno opremo ter na Lovrencu uredili parkirišče in komunalni otok.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja