Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
03.02.2023
18:26
Nadzorni odbor Občine Brežice
Foto: Občina Brežice
Na seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetniki na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja brez glasu proti sprejeli sklep o sestavi Nadzornega odbora.

Franja Žokelj predsednica Nadzornega odbora Občine Brežice

BREŽICE Nadzorni odbor šteje pet članov, ki opravljajo svoje naloge nepoklicno. Člani Nadzornega odbora Občine Brežice v mandatu 2022-2026 so Franja Žokalj, Janko Strašek, Mojca Lovše, Darja Jamnik in Željko Nikezić. V petek je potekala konstitutivna seja oziroma 1. redna seja Nadzornega odbora, na kateri so člani izmed sebe izbrali predsednico in namestnika predsednice. Tako bo v novem mandatu nadzorni odbor vodila Franja Žokalj, kateri je bilo vodenje Nadzornega odbora zaupano že v mandatu 2014-2018 in 2019- 2022, njena namestnica bo Darja Jamnik.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Občina Brežice

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja