Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
26.01.2023
18:48
Sevnica, seja občinskega sveta
Foto: ePosavje.com
Sevniški svetniki so na 2. seji v novem mandatu v obravnavi imeli predlog proračuna za leto 2023.

Na 2. seji o proračunu za letošnje leto

SEVNICA Sevniški svetniki so na sredini seji obravnavali predlog proračuna za letošnje leto. Kot pravi župan Srečko Ocvirk, je predlog letošnjega proračuna višji zaradi številni vplivov. 

Investiciji v šoli povečujeta proračun

"To so nekateri povečani prihodki, hkrati pa tudi povečani stroški na rednem zakonskem osnovnem delu. Predvsem pa investicijska aktivnost, ki je predvidena na številnih projektih, tako na infrastrukturnem delu, kjer se izvajajo kohezijski projekti iz dogovora za razvoj regij in so v zaključevanju, hkrati pa velik del pomenijo investicije s področja šolstva. Investicijo v osnovni šoli na Blanci in osnovno šolo Ana Gale ta proračun nekako povečujeta," dodaja Ocvirk.

Brez zadolžitve ne bo šlo

Župan je po seji povedal, da se bodo morali zadolžiti za izvedbo projektov, "ki so ključni za dober razvoj osnovnega šolstva v občini Sevnica, delno tudi predšolskega varstva, ki je predvideno v skladu s strategijo. 2,7 milijona evrov je predvideno zadolževanje." Investicij samo v osnovne šole bo več. "Tako da gre ta zadolžitev izključno v investicije osnovnih v osnovne šole, ki so predvidene," še dodaja Ocvirk.

Kaj so povedale svetnice in svetniki?

In kakšna je bila razprava o proračunu? Ocvirk je široko razpravo pričakoval. Kot nadaljuje, "je zagotovo želja vseh občinskih svetnikov po sorazmernem razvoju vseh območji občin in tudi sorazmernem razvoju po vseh programih, ki jih občina izvaja v svojem prostoru in želijo splošen napredek na vseh programih. Na tak način je bilo čutiti tudi določeno mero strpnosti pri načrtovanju programov in dolgoročnosti v pripravi samih projektov, kajti strateški pristop je izredno izredno pomemben."

In kako naprej?

In kaj sledi po prvi obravnavi predloga proračuna? "Nadaljnje delo na sprejemanju proračuna bo sledilo delo na odborih, na delovnih telesih in potem obravnave na občinskem svetu. Verjamem, da bomo pri tem delu uspešni. In da bomo zelo aktivno usklajevali proračun in ga bo Občina Sevnica lahko tekoče nadaljevala projekte, ki so sedaj v teku in se realizirajo," je zaključil.

sevnica
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja