Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
20.02.2020
19:37
Mladi v praksi, odobren projekt
Foto: Mladinski center Krško
V Mladinskem centru Krško se veselijo potrditve sofinanciranja projekta MVP - Mladi v praksi, prijavljen na rapisu "Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo
zaposljivost".

MVP - Mladi v praksi

KRŠKO V projektu bodo, tako v Mladinskem centru Krško, zagotovili "trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih pristopov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo."

10 projektov za dobra 2 milijona evrov

Tako so potrdili 10 projektov v skupni višini 2.008.739,23 evrov, od tega 1.174.551,27 evrov v zahodni kohezijski regiji in 834.187,96 evrov v vzhodni kohezijski regiji. In med tremi izbranimi projekti je tudi projekt »MVP – Mladi v praksi«. Projekt so prijavili v Mladinskem centru Krško, izvedli pa ga bodo skupaj s konzorcijskima partnerjema Celjskim mladinskim centrom in Mladinskim centrom BIT iz Črnomlja.

"Mlade opolnmočiti, da postanejo najboljše verzije samih sebe"

Kot pravijo v sporočilu, "želijo mlade opolnomočiti, da postanejo najboljše verzije samih sebe. Preko osebnega stika z delodajalci, mreženja ter inovativnih vsebin in pristopov bodo udeleženci usposabljanj spoznavali sebe in svoje kompetence ter se opremili z znanji za učinkovito nastopanje na trgu dela s ciljem zaposliti se. Sodelovanje na okroglih mizah z odločevalci pa jim bo omogočilo aktivno participacijo in sooblikovanje ukrepov za mlade ter sodelovanje pri razvoju širše skupnosti."

Vključitev 40 mladih v usposabljanje z inovativnimi vsebinami

Ob koncu projekta želijo 26 oseb tudi zaposliti

Kot glavni cilj omenjenega projekta izpostavljajo vključitev 40 mladih v usposabljanje z inovativnimi vsebinami. "Preko inovativnih pristopov in delavnic želijo mladim okrepiti kompetence, dodati nova znanja in ob koncu projekta najmanj 65% udeležencev projekta oz. 26 oseb tudi zaposliti," pravijo v sporočilu. Od 1. februarja 2020 do 15. septembra 2021 bodo tako v projekt vključili mlade, stare od 15 do vključno 29 let, niso zaposleni in ki prihajajo iz statističnih regij Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.

(bš)

mc krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja